İnsanlığın Ortak Mirası Nedir? Özellikleri Nelerdir?


Bir kuşağın kendinden sonra gelecek olan kuşaklara bıraktığı her şeye “miras” adı verilir. Bu miras bir bina, bir sanat eseri olabileceği gibi “özgürlük”, “demokrasi” gibi bir düşünce ürünü ya da doğal güzellikler de olabilir. Ortak miras ise mirasa göre anlamı daha geniş olan bir kavramdır.

Ortak miras, bütün insanlığa ait olan mirastır. Ortak miras, sadece belirli bir kuşağın kendinden sonraki kuşağa bıraktığı şeyler değildir. Ortak miras, geçmişteki bütün insanlık tarihi ve geleceği de içine alan maddi ve manevi değerlerin tümüdür. Her toplum kendi kültürü içinde sürekli bir şeyler üretilir.

Bu üretim bilim, teknoloji, sanat, edebiyat ve düşünce alanlarında olabilir. Bunlar belirli bir toplum tarafından üretilmiş olduğu halde öteki toplumlarda yaşayan insanlar için de değer taşıyabilir. Bu ürünler bütün insanlar için anlamlıdır ve bu yüzden insan-lığın ortak mirasıdır.

İnsanlığın Sanat Mirası: Bir duygunun, düşüncenin, doğal güzelliğin, yaratıcılık katılarak anlatılmasına denir. Mimarlık, resim, heykel, müzik, roman vb. birer sanat dalıdır.

İlk çağlarda insanların mağara duvarlarına yapmış olduğu resimler ilk sanat ürünleridir. Bugünkü sanat eserleriyle karşılaştıklarında daha basit olan bu eserler insanlığın en eski sanat mirasını oluşturur. Daha sonra insanlığın ortaya koyduğu sanat ürünleri çeşitlenerek günümüze kadar gelmiştir.

Nemrut Dağı milli Parkı Adıyaman ilinin Kahta ilçesindedir. İçinde Kommagene Krallığı’nın bir antik kentini barındıran milli parktır.

Taç Mahal dünyadaki anıt mezarların en büyüğü sayılır. Bu büyük eser Hindistan’da yer alan Agra şehrindedir. Bu yapı Şah Cihan tarafından Mimar Sinanı’ın öğrencilerinden Mimar Mehmet İsa Efendi’ye yaptırılmıştır.

İnsanlığın Bilim Mirası Evreni ve evrende olan olayları konu edinen, deney ve gözleme dayanan, olaylar arasında neden – sonuç ilişkisi kurarak yasalara ulaşmaya çalışan sistemli bilgiler bütününe bilim denir. Bilimsel çalışmalar yapan kişilere bilim insanı denir.

İlkçağlarda Sümerler, Babiller ve Mısırlılar bilimsel çalışmaların ilk örneklerini vermişlerdir. Arşimet, matematiğin ve fiziğin temellerini atmıştır. Yeniçağ’da Kopernik, Kepler, Galile gibi bilim insanları güneş sistemi ve gezegenlerle ilgili önemli çalışmalar yapmışlardır. 1969’da insanın Ay’a ilk ayak basması, kendinden önceki dönemde yapılan bilimsel çalışmaların sonucu olan bir üründür.

İnsanlığın Edebiyat Mirası: Olayların, düşüncelerin, duyguların ve hayallerin yazı dili ile biçimlendirilerek anlatılmasına edebiyat denir. Şiir, öykü, roman, tiyatro oyunları edebiyat türlerindendir. En eski edebiyat eseri destanlardır. Bunun en iyi örneği Sümerlere ait olan “Gılgamış Destanı”dır. M.Ö. 5. yüzyılda Homeros’un yazdığı İliada (İlyada) ve Odysseia (Odesiya) destenları olayları şiirsel anlatımıyla mükemmel örneklerdir. Cervantes’in Don Kişot’u, Victor Hugo’nun Sefiller’i, Montaigne’nin Denemeleri, Halide Edip Adıvar’ın Ateşten Gömlek eseri, Reşat Nuni Güntekin’in Çalıkuşu adlı eserleri edebiyat mirasının en güzel örnekleridir.

İnsanlığın Düşünce Mirası: Eski çağlarda yaşayan insanlar doğayı gözlemleyerek çevresinde olup bitenleri anlamaya çalışmış, olaylar arasında ilişkiler kurmaya başlamışlardır. Bu durum insanların düşüncesinin gelişmesini sağlamıştır. İnsanlar, duygu ve düşüncelerini çeşitli yöntemlerle birbirlerine aktarmışlardır.

MÖ 6. yüzyılda Tales, “evrenin özü sudan meydana gelmiştir.” düşüncesini ortaya atmıştır. Aristo ise bugünkü mantık, biyoloji, fizik ve kimya gibi bilim dallarının temel ilkelerini belirlemiştir. 15. ve 16. yüzyıllarda yaşanan Rönesans hareketleri insanlığın düşünce mirasına yeni bir boyut kazandırmıştır.

Ortak Mirasın Özellikleri

 • Ortak miras tek bir ulusa ait değildir.
 • Ortak miras, insanların yüzyıllar boyu süren birikimleri sonucu oluşmuştur.
 • Ortak miras birçok ulusun katkılarıyla ortaya çıkar.
 • Bütün insanlar ortak miras ürünlerinden yararlanabilirler.
 • Ortak mirası korumak ve geliştirmek tüm insanların ve ulusların görevidir.

Dünya Miras Listesindeki Doğal ve Kültürel Varlıklar

 • Göreme ve Kapadokya Milli Parkı
 • Divriği, Ulu Cami ve Darüşşifası
 • Hattuşaş (Boğazköy)
 • Nemrut Dağı
 • Santhos – Letoon
 • Pamukkale – Hierapolis
 • Safranbolu Şehri
 • Truva – Antik Kenti
 • İstanbul’un tarihi mekanları

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.