Iowa Zırhlısı Savaş Gemisi Hakkında Bilgi


İova savaş gemisi tarihçesi, Iowa Zırhlısı ne zaman hangi ülke tarafından üretildi kısaca bilgi.

Türkçede Ayova okunur. Ayova, Amerikan donanmasında hizmete giren ilk 45,000 tonluk muazzam bir zırhlıdır. Daha evvel, Amerikalılar da, İngilizler gibi, 35,000 tonluk büyük zırhlı yapmamışlardır. Çünkü Washington ve Londra’da toplanan deniz silahlarını tahtit konferansları, bazı sınıflara mensup harp gemilerinin sayısını olduğu gibi tonajını ve silahlarının çapında tahdit etmişti. 1936 da Londra’da toplanan Deniz Konferansına Japonya’nın iştirak etmemesi ve eski anlaşmalardaki tahditlere artık riayet etmeyeceğini bildirmesi üzerine, zırhlıların tonajı birdenbire büyümeye başladı.

İlk önce Japonlar, 1937 martında Nişsin sınıfı 40,000 vaya 42,500 tonluk zırhlılarını kızağa koydular. Arkadan İngilizler, 1939 temmuzunda Layın (Lion) sınıfı 40,000 tonluk gemilerini yapmıya başladılar. Amerikalılar biraz geç kaldılar ama, bir hamlede 35,000 den 45,000 tona atladılar ve 1940 haziranında Ayova’nın omurgasını kızağa koydular. Aynı zamanda Japonların dört beş, İngilizlerin dört zırhlısına mukabil on bir zırhlı yapmaya karar verdiler.
Ayova sınıfından evvel yapılmaya başlanan Washington sınıfı altı zırhlı 35,000 standard tonluk idiler. Bunlar, tam teçhizatla 41,000 ton çekiyorlardı. Boyları 229, enleri 33, çektikleri su 11 metre idi. 9 tane 406 lık ağır, 12 tane 127 lik orta top ve 8 tane 127 lik, 16 tane de 40 lık uçaksavar top ile aynı cinsten 20 makinelitüfek, 2 katapült ve 4 deniz uçağı taşıyorlardı. Zırh güverteleri 254, zırh kuşakları 406 milimetreydi. 4 ana makine ve 4 uskurlu olan bu gemilerin 115,000 beygir kuvvetiyle 28 mil süratleri vardı. Bu altı gemiden daha sonra inşa edilen dört zırhlının planlarında bazı değişiklikler yapılmış ve süratleri 130,000 beygir kuvvetiyle 30 mile çıkarılmıştır. Mürettebleri 1500 kişidir. İnşası ikmal edilen ilk zırhlı 68,741,300 dolara malol muştur. En son yapılanın 49,540,000 dolara mal olacağı hesaplanmıştı.

Bu 35,000 tonluk Amerikan zırhlılarının bir kısmı, henüz tezgahta iken omurgası kızağa konulan 45,000 tonluk Ayova ile eşleri dünyanın en büyük ve en mükemmel zırhlılarıdır, önce neşredilen tafsilata göre boyları 268, enleri 33, çektikleri su 11 metre olacaktı. Panama kanalının genişliği müsaid olmadığı için, yeni zırhlıların, öncekilerden 10,000 ton büyük olmalarına rağmen 33 metre eninde yapılmaları mecburiyeti vardı. Silâhları, 35,000 tonlukların aynı olacaktı, fakat sonradan uçaksavar bataryaları daha kuvvetlendirilmiştir. Ayova sınıfının sürati, ilk resmî haberlere göre 30 mildir. Mürettebleri 1600 kişidir. Zırhlarının kalınlığı hakkında malûmat neşredilmemiştir. Beherinin, silâhları hariç 85 milyon dolara malolacağı tahmin edilmişse de sonra 93 milyon dolara, hattâ daha pahalıya malolmuşlardır.

Tahmin edilen müddetten yedi ay önce ikmal edilen Ayovada, harb tecrübelerinden istifade edilerek birçok yenilikler yapılmıştır. Amerikan kaynaklarının verdiği malûmata göre, bu yenilikler yüzünden zırhlının tonajı 45,000 i de geçmiştir. Bugün Ayova ile beraber Niyu Cörsey (New Jersey) ve Misuri (Missoury) hizmete girmiş bulunuyorlar. On bir gemiden üç tanesi de bitmek üzeredir. Geri kalanların 45,000 tonluk muharebe uçak gemileri haline konulduğu söyleniyor.

Yeni zırhlıların 406 lık topları, 2100 librelik mermileri 20 mil, hattâ daha uzak mesafeye atacak kudrettedir. Bazı neşriyata göre, Ayova sınıfı zırhlıların sürati, 200,000 beygir kuvvetiyle 35 milden daha fazladır.
Bu gemilerin teknelerine hiç lumboz yani pencere açılmamış, bu suretle isabetlere karşı daha büyük bir mukavemet temin edilmiştir. Ağır toplar, üçüzlü olarak üç tarete konulmuştur. Taretlerin ikisi başta, biri kıçtadır. Uçaksavar bataryaları arttırılmışsa da topların tam sayısı gizli tutulmuştur. Batmaz sıfatını verdirebilecek kadar çok bölmeye ayrılmış olan tekneler, yepyeni bir şekildedir. Pruvasının yâni baş tarafının bıçak kenarı biçiminde yapılması gemiye fazla sürat temin etmiştir.

Ayova’nın planlarını çizmek için 429,000 iş günü ve zırhlının inşası için de 4,100,000 iş günü sarf edilmiştir. Amerikanvari bir hesapla bir ressam on yardımcı ile haftada altı gün çalışmış olsaydı, bu işi, ancak 1374 yılda görebilirdi. Zırhlıda 800 mil boyunda kaynak ve 1,135,000 tane perçin yapılmıştır. Güverteleri ve plâtformları 418,000 ayak karelik bir saha tutmaktadır. Elektrik jeneratörü 10.000 kilovat kudretinde-d i r ve 20,000 nüfuslu bir şehrin evlerine ve sanayiine kâfi elektrik kudreti istihsal etmektedir. Geminin içindeki elektrik kabloları 250 mil uzunluğunda, havalandırma tesisatının boruları 16 mil boyundadır. Geminin içindeki ısıtma tertibatı için 80 mil uzunluğunda boru kullanılmıştır. Bu borularda 14,140 tane valf vardır. Soğuk hava vermek için de 16 mil boyunda boru döşenmiştir. Gemide muhtelif hizmetler için 900 motör ve 5300 aydınlatma vasıtası, 275 hizmet telefonu ve 816 muharebe telafonu vardır. Mürettebat 844 kapı, 161 kaporta ve 852 menfezden girip çıkmaktadırlar.

Ayova ve eşleri, 406 lık 9 tane büyük top-lariyle bir tek salvoda düşmanın 10,05 3 kilogram ağırlığında bir çelik ve ateş kasırgası yağdırabilecek kudrettedirler. Bir mukayese yapabilmek için Yavuz’un 280 lik 10 tane büyük topu ile bir tek salvoda 3000 kilogram ağırlığında ve İngilizlerin Nelson zırhlısının 406 lık 9 büyük topu ile 8163 kilogram ve yeni King George V (King Corc Fift) zırhlısının da 356 lık 10 büyük topu ile 7070 kilogram ağırlığında mermi atabildiklerini kaydedelim. Büyük Japon zırhlılarından Nagato da 8 tane 406 lık topu ile bir salvoda 8057 kilogram ağırlığında mermi “tabilir. 40,000 veya 42,500 tonluk olduğu söylenilen yeni Japon zırhlılarının 8 veya 9 tane 406 lık topunun salvo ağırlığı malum değildir. İşte Ayova ile öteki beş eşi böyle müthiş birer yüzer kaledir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.