Isı İle Sıcaklık Arasındaki Fark Nedir?


Çoğu zaman birbiri yerine kullanılıp aynı şeyleri anlattığı zannedilse de ısı ile sıcaklık kavramları arasında bir takım farklılıklardan söz edebiliriz. En azından Sıcaklık ve ısı aynı şey değildir fakat aralarında bir ilişkisi söz konusudur. Örneğin sıcaklık, ısı nedeniyle oluşmaktadır. Şimdi bu iki terim arasındaki farklara bakalım:

Isı Nedir?

Bir maddenin bütün moleküllerinin sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjinin toplamıdır. Sembolü Q’dur. Birimi ise Joule’dur. Isı, sıcaklık farkı olan iki nokta arasında transfer edilebilir. Isı, iş yapabilme yeteneğine sahiptir. Yani bir enerji çeşididir.

Sıcaklık Nedir?

Bir enerji çeşidi değildir. Bir maddenin ne kadar sıcak ya da soğuk olduğunu, Celcius, Kelvin ya da Fahrenheit cinsinden belirten bir terimdir. Bir maddeyi ısıttığınızda, sıcaklığı artar ve hal değiştirebilir. Sembolü T’dir.

Arasındaki Farklar Nelerdir?

* Sıcaklık, ısının etkilerinden birisidir.
* Isı bir enerji türüdür, sıcaklık ise moleküllerin kinetik enerjileri toplamıdır.
* Isı kalorimetreyle sıcaklık termometreyle ölçülür.
* Isının birimi Joule ya da Calori; Sıcaklığın birimi Selsiyus, Kelvin ya da Fahrenayt’tır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.