iskitler, iskitler Hakkında Özet Bilgiler


İskit Uygarlığı

  • iskitler, MÖ VII ile MÖ II. yüzyıllar arasında Orta Asya ve Karadeniz’in kuzeyinde egemenlik kurmuşlardır. Bu bölgelerde elde edilen bulgular iskitlerin, Türk kökenli olduklarını ortaya koymuştur.
  • Savaşçı bir topluluk olan iskitler, Kafkasya üzerinden Anadolu’ya seferler yapan Medlerle birleşerek Urartu Devleti’ni yıkıp, Mısır’a kadar ilerlemişlerdir.
  • iskit – Pers savaşları iskitlerin Alp Er Tunga, İranhların da Şehname destanlarına konu olmuştur.
  • iskitler çadır şekline getirilmiş arabalarıyla göçebe yaşam sürmüşler, hayvancılıkla uğraşmışlardır.
  • Altın, gümüş işçiliğinde usta olan iskitler, “bozkırların kuyumcuları” olarak tanımlanmışlardır. Bozkır hayvan üslubunu yansıtan eşyaları altın ve gümüşle işlemişlerdir. Bu durum iskit sanatında, hayvan üslubunun önemli yer tuttuğunu gösterir.
  • iskitler Gök Tanrı dinine inanmışlardır.

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.