İslamiyet’in Beş Şartı Nedir?


İslam, her şeyden önce Allah’a inanmayı ve O’na boyun eğmeyi esas alan bir dindir. Mümine sadece bir birey olarak değil bir toplumun üyesi olarak da hitap eden İslamiyet, bu açıdan bakıldığında toplumsal yönü de olan bir dindir. Toplum hayatı İslami kurallar ile düzenlenebilir. Örneğin; Ramazan ayında toplumda birlik ve braberlik duygusu artar. İslamın getirdiği bir takım kurallar ortak bir hayat tarzı yarattığı için İslamiyuet sadece bir din değil aynı zamanda ortak bir kültürdür.

Müslüman olmanın ilk beş şartı ise kelime-i şahadet getirmek, namaz kılmak (salat), oruç tutmak (savm), zekat vermek ve hacca gitmektir. Bu şartlar iyi bir Müslüman olmanın gereklerindendir.

1) Kelime-i Şehadet Getirmek: Bir Müslüman her şeyden önce Allah’ın birliğine ve eşsizliğine inanan kişidir. Müslüman, Allah’tan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed’in O’nun resulü olduğuna inanır. Müslüman olan kişi, bu inancını açıkça dile getirmeli yani Kelime-i Şahadet getirmelidir.

“Eşhedu en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden Abdühü ve Resülühü”

“Şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. Yine şahirlik ederim ki Hz. Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir.”

2) Namaz: Müslümanlar, sabah-öğle-ikindi-akşam-yatsı olmak üzere günde beş vakit namaz kılmakla yükümlüdür. Namaz, Allah’a boyun eğişin ve teslimiyetin ifadesidir. Namaz,, abdest alınmak suretiyle bedenen temizlendikten sonra kılınmalıdır. İslamiyet’te toplu halde kılınan namaz daha makbuldür.

3) Oruç Tutmak: İslamiyet’in diğer bir şartı oruç tutmaktır. Ramazan ayı geldiğinde Müslüman’lar imsak vaktinden iftar vaktine kadar hçbir şey yemez, içmez, cinsi temasta bulunamaz. Oruç, Hristiyanlıktaki perhize benzetilmemelidir. Zira Hristiyanlıktaki perhiz bir tür ceza yoludur. Ancak oruçi bir ceza değil aksine nefis terbiyesidir. Oruç, Müslüman’a Allah’ın verdiği nimetlerin değerini daha iyi anlayarak daha fazla şükretmeye yönlendirmesi açısından da önemli bir ibadettir.

4) Zekat vermek: Zekat fakirlerin doyurulması için malın değerinin 40’ta birinin ihtiyaç sahiplerine verilmesidir. Günümüzde bazı ülkelerde zekat vergiye dönüşmüş durumdadır.

5) Hacca Gitmek: İslamiyet’in beşinci şartı maddi durumu elverişli olanların yerine getirmek zorunda olduğu Mekke’yi ziyaret yani hac görevidir. Her yıl Hac zamanı milyonlarca Müslüman, Kabe’yi ziyaret eder.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.