İstanbul’un Fethi


Edirne’de kuşatma hazırlıklarını tamamlayan Sultan Mehmet için artık Kostantiniye (İstanbul) üzerine yürüme vakti gelmişti. Öncelikle yolun temizlenmesi, emniyeti sağlanması için bazı tedbirler alındı. Çok sayıda yük hayvanı getirildi. Araba ve Topları çekmek için binlerce deve Edirne’deydi. Sultan Mehmet için en önemli iş devasa topları taşımasıydı İstanbul gitmesi çok uzun sürecek toplar iki ay önce yola koyuldu. Onları taşımak için otuz araba, atmış çift manda ve iki yüz kişi bulunuyordu.

Anlaşılacağı üzere Sultan Mehmet iki ay önce bütün savaş malzemeleri şehir önüne getirmişti. Kendisi de Yeniçeri ve vezirlerle yola çıktı. Rumeli ve Anadolu’dan gelecek Tımarlı sipahiler, Azaplar, gönüllüler ve bütün ordu Surların önünde bulunacaktı. Bunların çoğu Sultan Mehmet’ten önce ulaştı şehre vardı. BU savaşta Osmanlı ordusu Yeniçeriler beş bin, üç bin sipahi, hizmetli grupları ile on bin kadardır. Rumeli ve Anadolu sipahileri on bin, bir oka dar da azap, yaya müsellem olursa toplam sayının elli bini biraz geçer.

Bizans ordusunun ise beş bin savaşçı, yardımcı birlikler dört bin, asker vardı. Şehirde ise 40 000-50 000 kişi vardı. Şehir çok sağlam surları vardı ve hendeklerle çevriliydi. Denizde ise Haliç’e zincir çekilmişti. Sultan Mehmet şehre yardımları engellemek için Anadolu Hisarını karşısına Rumeli Hisarını yapmıştı. Kuşatmaya altı Nisan Cuma günü girildi. Surlara nereden saldıracağını belirlediler. Surların paylaşımında Zağanos Paşa Hasköy civarı bölgeye köprü yapacaktı. O bölgedeki zayıf surları vurmak için topları da vardı.

Rumeli Valisi Dayı Karaca Bey Odunkapı ve xyloporta’dan tekfur sarayı mıntıkasına doğru Eğrikapı ve Edirne kapıya olan kısımda konuşlandı. Anadolu Beyi İshak Paşa Topkapı ve Mevlanakapı’dan Altınkapıya kuşatmakla görevlendirdi. Ayrıca 400 parçalık bir donanma getirmişti. Surlar önünde hazırlıklarını bitiren Sultan Mehmet artık resmen savaşa hazırdı. Ama önce teslim olmalarını istedi. Kabul olunmadı isteği. Sultan Mehmet şehrin bir an önce fethedilmesini istiyordu. Silah ve Teçhizat bakımından çok güçlü olan orduda asıl gücü tımarlı sipahiler oluşturuyordu.

Ön safhalarda gönüllüler, serdengeçtiler, azap askerleri bulunuyordu. Padişah kendi yeniçerilerini son darbeye hazırlıyordu. Padişah üzerinde büyük etkisi olan Akşemseddin, Molla Gürbani, Molla Hüsrev böyle bir fethin gerekliliğini savunuyordu.

Fatih Sultan Mehmet

Savaş sahnesinin açılma vakti gelmişti artık. Osmanlı askerleri metrisler kazıp siperler hazırladı. 40-50 adet top koydu. 18 Nisana kadar büyük bir askeri hareketlilik olmadı yalnızca toplarla surlar zarar verildi. Bu atışlar düşmanın morallerini çok bozuyordu. İlk genel hücum 18 Nisan Çarşamba günü yapıldı. Surların önünde Bizanslılar canla başla savunmaya başladı. Bizanslıların karşı ateşi oldukça etkili oldu.

Osmanlı askerleri geri çekildi. Bu durum Sultan Mehmet yeni planlar yaptı. Padişah topları Topkapı bölgesine çekti. Sahte saldırılar başlatacaktı. Bunun için donanmayı Haliç’e sokması gerekiyordu. Bir fikrîde yürüyen kulelerle meşgul etmekti. Sultan Mehmet fazla kayıp vermişti iki gün sonra birlik gönderip cesetlerini aldı. Donanma Haliç’e gelip düşmana yardıma gelen gemilerle savaştı. Osmanlı donanması geri çekilmek durumunda kalmıştı. Sultan Mehmet yeni bir plan yaptı. Kendisi çizdiği bir top yapımı için emir vermiş, ustalar onun tarifine uygun havan topu yaptı. Bu toplarla düşman gemileri vuruldu. Sultan Mehmet Haliçten de şehrin kuşatılmasını istiyordu. Ve karadan gemileri yürütüp Haliç’e girdi ve denizden de kuşatma başladı. Ve son hücuma karar verildi.

Osmanlıda moraller çok iyiydi çünkü Topkapı’nın yakınındaki sur tamamen çökmüştü. Lahım kazıldı onların içine barut koyuldu. Tüfekçiler koyuldu. Ve top ve ok atışları düşmanı yoracaktı. Sonra barutlar patlatıldı. Büyük burç yıkıldı. Azap ve başıbozukların dalgalar halindeki hücumunu piyade ve Anadolu askerinin saldırısı izledi. Bu iki dalgalı surlara vurduğunda onları Yeniçeriler takip etti. Giustiniani öldürüldü o ölünce Latinler onu alıp gemilerine gitti. Ve Ulubatlı Hasan’ın bayrağı dikmesiyle savaş bitti. Fatih Sultan Mehmet şehre Topkapı’dan girdi.

 

Kaynak: Feridun M. EMECEN, Fetih Ve Kıyamet, 9.baskı Nisan2016, İstanbul, s. 226-282


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.