İyonyalılar Hakkında Bilgi


İzmir ile Büyük Menderes arasındaki bölgeye İyonya denir. Bu bölgede Milet, Efes, Foça ve İzmir gibi şehir devletleri halinde yaşamışlardır.

  • Ön Asya ticaret yollarının bitiş noktasında olduğu için kısa sürede zenginleşmişlerldir. ve önemli kültür – ticaret merkezi haline gelmişlerdir.
  • Şehir devletleri halinde yaşamaları siyasi birlik oluşturmalarını engellemiştir.
  • Deniz ticaretinde oldukça ilerlemişler ve bunun sonucunda Akdeniz ve Karadeniz’de pek çok koloni kurmuşlardır.
  • İyonya şehirleri önce krallar, ardından asillerin kurduğu oligarşik hükümetler daha sonra da demokratik hükümetler tarafından yönetilmiştir.
  • Bulundukları bölgenin coğrafi konumu özgür düşünce ortamının olması, ticaret sayesinde zenginleşmeleri dini inancın baskıcı olmayışı gibi nedenlerden dolayı İyonya’da bilim ve felsefe gelişmiştir.
  • Birçok ünlü filozof ve bilim adamı burada ortaya çıkmış ve bazı bilimlerin temelleri burada atılmıştır. Örneğin; Astronomi ve Geometride Taies, ilk defa güneş tutulmasını hesaplamıştır. Geometri ve Matematikte Pisagor, ilk defa dünyanın yuvarlak olduğunu öne sürmüştür.
  • Mimaride ilerlemişler ve İon Nizamı adı verilen özgün yapı tarzını ortaya çıkmışlardır.

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.