Jeoloji Mühendisliği Mezunları Ne İş Yapar?


Jeoloji mühendisliği amacı öncelikle yer küreyi ve yer altı kaynaklarını bilimsel yönden tanımak, bugüne kadar geçirdiği değişiklikleri incelemek olan dört yıl süren bir lisans eğitimidir. Jeoloji mühendisliği bölümünün diğer amaçları arasında maden yataklarını tespit edip değerlendirilmesi için çalışmalar yürütmek, rezervlerin değeri, miktarını ve diğer somut bilgileri içeren veriler hazırlamak yer almaktadır.

Bunun dışında baraj, havaalanı, demiryolu, liman, tünel ve diğer tüm mühendislik gerektiren yapıların inşa edileceği, karayolları ve demiryollarının geçeceği jeolojik olarak en uygun alanı belirleyip, projeyi uygulamaya geçirirler. Ayrıca heyelan, kaya düşmesi, deprem, su taşkını gibi doğal afetlerin risk değerlendirmeleri, toprak ve yer altı suları kirliliği problemlerini önlemek de jeoloji mühendisliği eğitiminin amaçlarındandır.

Jeoloji mühendisliği eğitiminde genel jeofizik, tarihsel jeoloji, mühendislikte projelendirme, mineroloji, sondaj bilgisi, jeoformoloji gibi dersler okutulmaktadır. Öğrencilerin eğitim hayatı içerisinde uygulamalı staj yapması zorunludur. Bölümü bitiren öğrenciler jeoloji mühendisi ünvanı alırlar. Jeoloji mühendisliği bölümünde başarılı olmak isteyen kimselerin matematik, fizik, coğrafya ve kimya gibi temel alanlarda yetkin olmaları gerekmektedir. Ayrıca araştırma ve inceleme ruhuna sahip, açık havada zorlanmadan çalışabilecek kişiler olmalıdır. Jeolojik araştırmalar genellikle yaz aylarında açık havada yapılmaktadır. Jeoloji mühendisleri bu araştırmalardan sağladıkları verileri laboratuar ortamında inceler ve rapor haline getirirler. Bu raporlar ve tespitler dahilinde yapılması planlanan projelerin uygun şekilde yürütülmesinde görev alırlar ya da doğal kaynakların kullanımı çalışmalarına katılırlar. Jeolojik haritalar oluşturur, yapılmış olan teknik haritaları yorumlarlar.

Jeoloji mühendisleri kamu kurumlarında ve özel sektörde kolaylıkla iş sahibi olabilirler. Bölge ve şehir planlama, madencilik, inşaat, alt yapı projeleri gibi geniş bir yelpazede iş imkanı mevcuttur. Çalışabilecekleri kamu kuruluşlarına örnek olarak Devlet Karayolları, Deprem Araştırma Enstitüsü, Maden Tetkik ve Arama, Devlet Su İşleri, Etibank, Yol Su Elektrik Kurumu sayılabilir. Özel sektörde inşaat, mühendislik, maden, petrol, seramik ve cam şirketlerinde iş sahibi olabilirler.

Akademik kariyer düşünenler lisans eğitimi sonrasında yüksek lisans ve akabinde doktora yaparak akademisyen olabilir, ders verebilir, ayrıca araştırma ve inceleme projelerinde görev alabilirler.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.