Kanser Haftası İle İlgili Yazı Makale


Kanser haftası ile ilgili yazı, Kanser haftası hangi tarihler arası kutlanır, Kanser haftası hakkında bilgi.

Bugün insan sağlığını ölümle tehdit eden çok az hastalık vardır. Günümüzde tıp alanındaki gelişmeler, hastalıklarla savaşta çok kez insanı başarılı kılmıştır. Ama nedeni kesinlikle bilinmeyen bazı hastalıklarla savaşta başarı oranı istenilen düzeye ulaşmamıştır. Bu hastalıkların başında kanser gelmektedir.

Hücreler insan vücudunun yapı taşlarıdır. Hücreler dokuları, dokular Organları oluşturur. Hücrelerin bir düzen içinde çoğalması ve organizmanın gelişimi bu oluşumun doğal gereğidir. Herhangi bir organda belirli düzenin dışında ve o organın varoluş nedenine uymadan çoğalan hücreler, kanser dediğimiz hastalığı meydana getirirler. Bu nedenle diyebiliriz ki, vücudun her yerinde kanser olabilir. Genel olarak en çok görülen deri, mide, akciğer, gırtlak, rahim, meme, dudak, lenf bezi ve kan kanserleridir.

İlgililer, kanserin insanların yaşam koşullarıyla çalışma ortamlarının ve dolayısıyla çevresinden gelen etkilerle sıkı bir ilişkisi olduğunu belirtmektedirler. Örneğin, baca temizleme işlerinde çalışanlarda, gemicilerde, uzun süre güneş altında çalışanlarda cilt; havası kirli büyük şehirlerde yaşayanlarda solunum sistemiyle ilgili organ sosyo ekonomik yönden geri yörelerde yaşayan kadınlarda rahim kanseri daha çok görülmektedir.

Yapılan bir araştırma sonucuna göre İskoçya ve Belçika’da daha çok akciğer, Şili ve Japonya’da mide kanseri saptanmıştır. Ankara Onkoloji (Tümör Bilimi) Hastanesinde 15471 kanserli hasta üzerinde yapılan araştırmaya göre, bunların 3994’ünün cilt, 1598’inin meme, 1419’unun gırtlak, 1040’ının dudak, 1006′-sının akciğer, 992’sinin lenf bezi kanseri, geri kalan miktarın ise mide, rahim, bağırsak, karaciğer ve diğer organ kanserleri olduğu belirtilmektedir. Halen kanserin sebebi açık ve seçik olarak bilinmemekle birlikte, bu konuyla ilgili bilim adamları kirli havanın, sigaranın, sürekli güneş altında kalmanın, temizlik kurallarına uymamanın, diş çürükleri ve diş eti iltihaplarının, radyoaktif ışınlar ile (X) ışınlarının ve bazı kimyasal olayların (anilin boyanın elde edilişi, katran, zift, asfalt, madenî yağların yapımı) gibi işlemlerin kansere sebep olduğu görüşünde birleşmektedirler. Örneğin, sigaranın solunum sistemi kanserlerinde büyük payı olduğu, sigara içenlerin içmeyenlerden 10 defa daha çok kansere yakalandıkları saptanmak suretiyle kanıtlanmıştır. Ayrıca, her sigaranın hayatı yedi dakika kısalttığı, 20 yaşında sigaraya başlayanların normal ömürlerinden 8 yıl daha az yaşadıkları iddia edilmektedir.

Kanser belirtileri organlara göre farklılıklar göstermekle birlikte, genel olarak normal olmayan şişkinlikler, uzayan öksürük ve ses kısıklıkları, iç organlardaki aşırı kanama ve akıntılar, yutma güçlükleri, sebebi belli olmayan kansızlıklar şeklinde belirlenmektedir. Hemen şunu açıklayalım ki bu belirtiler mutlaka kanserle ilişkili değildir. Onun için kendisinde bu şekilde belirtiler gören bir kişinin yetkili hekim ve hastanenin kontrolünden geçmesi çok yararlıdır. Zira kanser tedavisinin ilk ve önemli koşulu, erken teşhis ve erken tedavidir.

Bugün kansere yakalananlar ameliyat suretiyle, ışın ve ilaç tedavisiyle iyileştirilmektedirler. Ayrıca, insanda kansere karşı bağışıklık sağlamak için çalışmalar yapıldığı ilgililerce belirtilmektedir.

Halen dünyada beş milyona yakın kanserli hastanın bulunduğu, bu sayının yurdumuzda 60-70 bin arasında olduğu tahmin edilmektedir. Ölüm oranının i=e yüzde elli dolaylarında olabileceği düşünülmekte, her yıl dünyada, yaklaşık 3 milyon, yurdumuzda 30-35 bin kişinin ölümüne kanserin sebep olduğu hesap edilmektedir.

Bu sayılar, kanserin insanlık için ne denli korkunç bir hastalık olduğunu kanıtlamaya yeterlidir. Onun için doktorlar ve bilim adamları, insanları bu korkunç hastalığın pençesinden kurtarmak için çalışmaktadırlar. Bütün dünyada 1-7 Nisan tarihleri arası Kanser Haftası olarak saptanmıştır. Bu hafta süresince insanlara kanserden korunma yolları anlatılmakta, ilgili sergiler açılmakta, filmler gösterilmekte ve kanserle savaşta insanı başarılı kılmak için çaba harcanmaktadır. Bizler de bu savaşa katılarak insanlığa hizmet edelim.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.