Karacaoğlan Kimdir?


Saz şairidir. Kaynaklar ve şiirlerine göre XVI. yüzyılın ikinci yarısıyla XVII. yüzyılın başlarında yaşamıştır. Çukurovalı olduğu, Türkmen aşiretleri arasında yetiştiği sanılmaktadır. Başta Anadolu’yu olmak üzere Osmanlı illerini dolaştığı, Rumeli’yi gördüğü ileri sürülür.

Karacaoğlan
17. Yüzyıl Şairi Karacaoğlan

Karacaoğlan’ın ünü XVI. yüzyılıda yaygınlaşmıştır. Cönklerde şiirlerine bolca rastlanır. Karacoğlan şiiri yazılı edebiyatı da etkilemiştir. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde halk şiirini örnek alan şairler yetişmiştir.

Onun şiirlerinde, Cevheri, Aşık Ömer gibi şairlerinde görülen divan ve tekke şiirinin etkisine rastlanmaz. hece ölçüsünü ustalıkla kullanmıştır. Halk dilini işlemiş, kıvrak, canlı bir söyleyişle daha çok koşma ve semai türlerini terah etmiştir. Güzel, güzellik ve doğa sevgisi, ayrılık, gurbet temlerini tabiattan, çevresindeki canlı varlıklardan ve nesnelerden aldığı hayaller ve benzetmelerle Türk halk şiirinin, bugün de geçerliliğini sürdüren en güzel örneklerini verdi.

İlleri var bizim ile benzemez

İndim seyran ettim Firengistan’ı
İlleri var, bizim ile benzemez
Levin tutmuş goncaları açılmış
Gülleri var, bizim güle benzemez

Göllerinde kuğuları yüzüşür
Meşesinde sığırları böğrüşür
Güzelleri türkü söyler, çığrışır
Dilleri var, bizim dile benzemez

Seyr edüben gelir Karadeniz’i
Kanları yok, sarı sarı benizi
Öğün etmiş, kara domuz etini
Dinleri var, bizim dine benzemez
Akılları yoktur, küfre uyarlar
İmanları yoktur, cana kıyarlar
Başlarına siyah şapka giyerler
Beyleri var, bizim beye benzemez

Karac’oğlan eydür, dosta darılmaz
Hasta oldum, hatırcığım sorulmaz
Vatan tutup bu yerlerde kalınmaz
İlleri var, bizim ile benzemez
                                   Karacaoğlan


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.