Karacaoğlan Kimdir?


Saz şairidir. Kaynaklar ve şiirlerine göre XVI. yüzyılın ikinci yarısıyla XVII. yüzyılın başlarında yaşamıştır. Çukurovalı olduğu, Türkmen aşiretleri arasında yetiştiği sanılmaktadır. Başta Anadolu’yu olmak üzere Osmanlı illerini dolaştığı, Rumeli’yi gördüğü ileri sürülür.

Karacaoğlan
17. Yüzyıl Şairi Karacaoğlan

Karacaoğlan’ın ünü XVI. yüzyılıda yaygınlaşmıştır. Cönklerde şiirlerine bolca rastlanır. Karacoğlan şiiri yazılı edebiyatı da etkilemiştir. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde halk şiirini örnek alan şairler yetişmiştir.

Onun şiirlerinde, Cevheri, Aşık Ömer gibi şairlerinde görülen divan ve tekke şiirinin etkisine rastlanmaz. hece ölçüsünü ustalıkla kullanmıştır. Halk dilini işlemiş, kıvrak, canlı bir söyleyişle daha çok koşma ve semai türlerini terah etmiştir. Güzel, güzellik ve doğa sevgisi, ayrılık, gurbet temlerini tabiattan, çevresindeki canlı varlıklardan ve nesnelerden aldığı hayaller ve benzetmelerle Türk halk şiirinin, bugün de geçerliliğini sürdüren en güzel örneklerini verdi.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.