Karıncalar Hakkında Bilgi – Karıncaların Gizemli Dünyası


Karıncalar Güney Kutup Bölgesi ve yaşama elverişsiz bazı adalar dışında dünyanın hemen her yerinde bulunur. Karıncaların kırmızı orman karıncası, siyah karınca, çiftçi karınca, ateş karıncası ve daha binlerce farklı türü vardır.

Karıncalar koloni adı verilen topluluklar halinde yaşar. Yuvalarını kimi zaman toprağın, kayaların ve taşların altına, kimi zaman çevreden topladıkları kum, toprak, bitki parçaları gibi malzemelerle toprağın üzerine yaparlar. İşte bu küçük canlıların yuvalarıyla ilgili kimi bilgiler Karınca topluluklarının yaşamı bazı bakımlardan balarısı topluluklarınınkine benzer.

Karınca : Eklem bacaklı bir böcektir. 6.500′ den fazla türü vardır.

Karınca
Karınca

Her toplulukta bir ya da birkaç kraliçeyle birlikte dişi ve erkek karıncalar bulunur. Dişi karıncalar işçi karınca
olarak da bilinir. Bir karınca topluluğunda en çok işçi karınca vardır. Yuvayı işçi karıncalar yapar. Yuvasını toprak altına yapan türlerde işçi karıncalar ağızları ve bacaklarıyla toprağı kazarak odalar ve tüneller oluşturur. Yuvasını toprak üstüne yapan türlerdeyse işçi karıncalar yuvayı oluşturmak için kum ve küçük bitki parçalarını taşır. Taşıma işini güçlü çenelerini kullanarak yaparlar.

Bir karınca yuvasında birbirine tünellerle bağlı çok sayıda oda bulunur. Bu odalar farklı amaçlarla kullanılır. Bazı odalarda besinler depolanır, bazı odalarda karınca yumurtaları saklanır, bazı odalardaysa karınca larvalarının bakımı yapılır. İşçi karıncalar hem besinlerin depolanmasından, hem yumurtaların korunmasından hem de karınca larvalarının gelişimlerini tamamlayana kadar beslenmelerinden sorumludur.

Kraliçe ve erkek karıncalar karınca topluluğunun büyüyüp gelişmesinde rol oynar. Kraliçe karıncaların yumurtaları erkek karıncalar tarafından döllenir. Böylece yavrular gelişir. Kraliçe karıncalar yuvanın en güvenli bölümlerinde bulunur ve genellikle yuvadan çıkmaz. Kraliçe karıncalar işçi ve erkek karıncalardan daha büyüktür. Ayrıca pek çok karınca türünde hem kraliçe hem de erkek karıncalar kanatlıdır. Yuvadaki karıncalar çoğaldıkça işçi karıncalar yeni odalar ekleyerek yuvayı büyütür.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.