Kaygı Bozukluğu Nasıl Tedavi Edilir ?


Kaygı en son görülen nevrozdur.  Kaygı,  korkuya benzer bir duygu olup kaynağı belirsiz olarak yaşanan endişe demektir. Kaygı durumunda birey sürekli bir gerilim,  üzüntü ve tedirginlik halindedir.  Birey kendisini yetersiz bulur ve kendine güveni azalmıştır. Kaygı bozuklukları çeşitlilik gösterdiği için tedavi (sağaltım) yöntemleri de farklılık göstermektedir.  O nedenle kaygı bozuklukları aşağıda tedavi yöntemleriyle birlikte özetlenmektedir.

Mutizm Ve Tedavi Yöntemleri

Seçici konuşmazlık anlamına gelen mutizm; herhangi bir nörolojik bozukluğu olmamasına rağmen belli yerlerde konuşamama durumudur.  Yani mutizm kaygı bozukluğu olan bir birey okulda konuşamıyorken okul kapısının dışına çıktığı anda normal konuşmaya başlayabilir.  Kızlarla konuşamıyorken erkeklerle normal bir şekilde konuşabilir.

Mutizm tanısı konulabilmesi için belirtilerin en az 1 aydır devam etmesi ve nörolojik olarak bireyde herhangi bir bozukluk olmaması gerekmektedir.

Mutizm kaygı bozukluğu tedavi süreci uzman bir kişinin – psikolojik danışman,  psikolog veya psikiyatrist- denetiminde gerçekleşmektedir.  Psikolojik danışma süreci ve bu danışma oturumları içinde sistematik duyarsızlaştırma yöntemi mustistik bireylerin tedavisinde kullanılan en belirgin tedavi yöntemidir.

Özgül Kaygı Ve Tedavi Yöntemleri

Belirli bir nesne ya da durumla ilgili olarak yersiz – gereğinden fazla abartılı,  gerçeklikten uzak- kaygılı olma durumuna özgül kaygı bozukluğu denir. Kaygı bozuklukları içinde en sık karşılaşılan özgül fobilerin içinde; örümcek korkusu,  yükseklik korkusu,  iğne korkusu v. b kaygı bozuklukları yer almaktadır.  Özgül kaygı bozukluğu tedavi sürecinde sistematik duyarsızlaştırma,  in vivo ve taşırma yöntemleri uzmanlar tarafından uygulanmaktadır.

Toplumsal Kaygı (Toplumsal Bunaltı) Ve Tedavi Yöntemleri

Bireyin bir ya da birden çok toplumsal durumda belirgin bir korku ya da kaygı yaşaması durumuna toplumsal kaygı denir. Toplumsal kaygı bozukluğu tedavi sürecinde davranışçı ve bilişsel-davranışçı tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.  Sistematik duyarsızlaştırma,  bilişsel yeniden yapılandırma yöntemleri tedavi sürecinde en etkili yöntemlerdir. Genel olarak kaygı bozukluklarını ele aldığımızda tedavi (sağaltım) süreçleri farklılık gösterse de en etkili yöntemler sistematik duyarsızlaştırma,  in vivo,  taşırma ve maruz bırakma yöntemleridir.  Kuram olarak davranışçı yaklaşım daha etkili sonuçlar vermektedir.

 

Kaynak: Ankara Ümitköy Psikolog


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.