Kemer Köprü Hakkında Bilgi


Arasında köprü yapılması düşünülen iki nokta birbirinden uzaksa buraya genellikle asma köprü yapılır. Bu köprülerde bir ya da birkaç kule ve üzerinden geçiş yapılan tabliye adı verilen bölüm bulunur. Tabliye, kulelerin üzerinden geçen çelik kablolara asılı haldedir. Bu çelik kablolara ana taşıyıcı kablolar denir.

Ana taşıyıcı kablolardan tabliyeye dikey olarak bağlanmış kablolar da vardır. Tüm bu kablolar köprüyü ve
üzerindeki yükü taşır.

Kemer Köprü
Yaklaşık 150 yıl önce yapılmış olan ve
Fransa’nın Luz Saint Saveur bölgesinde bulunan
Napolyon Köprüsü bir kemer köprü örneği

Kemer köprüler çok eski çağlardan beri vardır. Bu köprüler ilk önceleri yalnızca taş bloklardan yapılırdı. Köprünün kemer kısmının yapımı için önce bir iskele kurulur. Bu iskele yardımıyla taş bloklar yerlerine yerleştirilir. Taş blokların yerleştirilmesine iki uçtan başlanır. Blokların ortada buluştuğu yere de “kilit taşı” adı verilen bir taş koyulur. Kilit taşı köprüyü oluşturan tüm taşları bir arada tutar. Kemer köprülerin alt kısmı yay şeklindedir. Bu sayede üzerlerine binen yükü iki uca aktarırlar. Günümüzde çelik ve betonarme gibi malzemelerden yapılan kemer köprüler de var.

Kemer Köprü Rize

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.