Kerkenez Nasıl Bir Kuştur?


Doğangiller familyasına ait kerkenez gündüz avlanan bir türdür. Kerkenezlerin en karakteristik özelliklerinden biri havada asılı kalabilmeleridir. Ağırlıkları 120-260 gramdır, birçok böcek ve kemirgeni avlayabilirler. Yaşam alanları dağlar, ovalar ve şehirlerdir.

Kerkenezler havaların ısınmaya başladığı mart-nisan aylarında ürerler. İki yaşına gelmiş olanlar üreme olgunluğuna erişmiştir. Yuva yapma özellikleri yoktur. Başka kuşları kovarak yuvalarına yerleşirler. Mağaralar, ağaç kovukları, asansör boşluklarında görülebilirler. Kuluçka dönemleri bir ay civarıdır. Kuluçka dönemi ve takip eden birkaç haftada dişi yuva bekçiliği yaparken erkek avlanma görevini üstlenir. Yavrular büyüdükçe besin ihtiyacına bağlı olarak dişi yavaş yavaş avlanmaya başlar.

Kerkenez

Kerkenezler oldukça iyi birer avcı ve uçucudurlar. Avcı sezgileri gereği kuşu yakalamak zor olabilir. Bu nedenle dinlenme aşamasındaki kerkenezlerin yuvalarında yakalanmaları mümkün olabilir. Bunun dışında tuzaklama yöntemi uygulanacaksa bir yem (canlı kuş yada fare) ile çok büyük ve oldukça saydam bir ağ kullanılabilir. Kerkenezin dalışa geçmesi beklenir ve ava tam ulaşmadan ağ serbest bırakılır. İyi bir gözlem isteyen yöntemdir.

Kerkenezlerin yaşam alanları çok çeşitlidir. Her iklim ve habitata uyum sağlayabilirler. Bu yüzden dünyanın her yerinde görülebilirler. Anadolu’da yerleşik yaşayan popülasyonları mevcuttur. Avrupa, Sibirya dolaylarında ise göçmen yaşayan kerkenezler vardır. Göçerken alçak irtifada kalırlar. Termik rüzgarlara bağlı kalmadıklarından kötü havalarda da göç edebilirler. Kerkenezler birçok böcek, solucan, fare, ufak memeliler, ufak kuşlar ile beslenebilir. Genç kerkenezler iyi birer avcı oluncaya kadar ağırlıklı böcek tüketirler.

Avlanırken tarama ve gözlem olarak anılabilecek iki farklı yöntem kullanırlar. Şehir dışında tarla bölgelerinde yaşayan kerkenezlerde gözlem yöntemi popülerdir. Bir elektrik direğine veya ağaca konarak çevreyi gözler ve avını gördüğü anda dalışa geçer. Başka gözlem yöntemi ise havada asılı kalmaktır ve en karakteristik uçuşu budur. Tarama usulü avında ise sürekli hareket halindedir. Yavaş uçuşla taramayı yapar ve avını gördüğü anda hızlanır. Dalışında avına yaklaştığı ana kadar hız kesmez. Avına yaklaştığında kanatlarını ve kuyruğunu yelpaze gibi açarak hız keser ve tırnaklarını geçirir. Öldürmek için enseyi deşer.

https://hayvanbilgileri.com/


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.