Keyvan (Zuhal Yıldızı) Hakkında Bilgi


Keyvan – Zuhal yıldızıdır. Yunan mitolojisinde Uranos’u, yani yerin oğlu Kronos’u ve zamanı simgeler. Yerle göğün oğullan olan devler, babalan Uranos’la çarpışırlar. Uranos, onları tutup, tutup Gea’nın içine atar. Gea, oğullarının öcünü almak için Kronos’ia birleşir.

Kronos babasını sakatlar; kardeşlerini kurtarır; Olimpos dağına yerleşir. Babasına yaptığını çocuklarından bulacağından korkarak çocuklarını yutmaya haşlar. Zeus doğunca anası, Kronos’a bir taş yutturur, oğlunu da Girit’e götürüp bir mağaraya koyar. Zeus büyüyünce kardeşlerini babasına kusturur, sonra da onu yerin dibine yollar. Zuhal tarımın koruyucusudur.

Romalılar ona Saturn derler. Doğuda en büyük kutsuz yıldızdır. Minyatürlerde sağ elinde bir insan kafası bulunan, sol eliyle de bin insanın avcunu kavramış olan ihtiyar bir adam, ya da ata binmiş, sağ elinde bir kılıç bulunan bir kişi şeklinde temsil edilir. Zuhal, yedinci kat göktedir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.