Kimya Disiplinleri Nelerdir


Kimya disiplinleri:

-Analitik Kimya: Arkeolojiden adli kimyaya ve uzay bilimine kadar uzanan pek çok daldaki gereksinimlere karşılık veriyor. Analitik kimya tıp dalında, doktorların hastalığa tanı koymasına, tedavinin doğru süreçte gerçekleşmesini belgeleyen laboratuvar testlerinin temelini oluşturur. Endüstride üretilen ürünün kalitesini belgeler, ev araç ve gereci, yakıt, boya, ilaç ve benzerleri piyasaya sunulmadan önce tekrar tekrar analitik kimyacılar tarafından geliştirilmiş prosedürlerle analiz edilir.

-Biyokimya: Canlı organizmalarında bulunan kimyasalları, kimyasal reaksiyonları ve etkileşimleri inceler. Organik kimya biyokimya ile yakından alakalı konulardır. Aynı zamanda biyokimya moleküler biyoloji ve genetikle de yakından alakalıdır.

-Anorganik Kimya: Anorganik yani karbon ve hidrojen dışı olan bileşiklerin özellikleri ve tepkimeleri ile ilgilenen kimyanın alt-disiplinidir.

-Fiziko Kimya: Kimyasal sistemlerin ve oluşumların enerji ve dinamikleriyle ilgili değişimleri izleyen alt-disiplin dalıdır. Elektrokimya, istatistik, kimyasal termodinamik, kimyasal kinetik, statik ve spektroskopi alanlarını kapsar.

-Teorik Kimya: Kimya biliminin matematik ve fizik ile olan ilişkilerinin temellerini inceleyen alt bilim dalıdır.

-Nükleer Kimya: Atom altında bulunan taneciklerin atomu nasıl meydana getirdiklerini inceleyen kimyanın alt-disiplinidir.

Diğer Alt Disiplinler: Atmosfer kimyası, astrokimya, akışkanlar kimyası, çevre kimyası, elektrokimya, farmokoloji, fotokimya, fitokimya, kiminformatik, kimyasal mühendislik, jeokimya, yeşil kimya, kimya tarihi, madde bilimi, tıbbi kimya, moleküler biyoloji, moleküler genetik, nanoteknoloji, organometallik kimya, petrokimya, polimer kimyası, katı faz kimyası, sonokimya, supramoleküler kimya, yüzey alan kimyası, termokimya.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.