Kimya Nedir? Kimyasal Tepkime Nedir?


Kimya Nedir?

Bir bilim dalı olan kimya doğada var olan tüm maddeleri araştıran bilim dalıdır. Kimya bilimine madde enerji yönünden bakıldığında en temelinde mekanik, kinematiktir. Kimya özünde barındırdığı elementlerin elektron hareketidir. Bu sonuçta kuantum mekanik veya mikro mekanikten destek alır. Kimya biliminde geri kalan boyutlara mikro kimya denmektedir.

Kimyasal Tepkime Nedir?

Kimya
Kimya

Kimyasal tepkimede iki veya üstü madde bileşenleri birbirleri ile etkileşime geçerek kendi içinde barındırdığı özellikleri kaybederek yeni özelliklere ulaşmasına kimyasal tepkime veya kimyasal reaksiyon adı verilir. Kimyasal etkileşim sonucunda eski maddeler yok olur yerini yeni maddelere, bileşenlere bırakırlar.

Kimyasal tepkimelerde yeni oluşan özellikler:

-Maddelerin hacim ağırlıkları

-Barındırdığı molekül sayısında artış azalış

-Maddelerin koku, renk, tat, görüntü gibi fiziksel özelliklerinde değişimler

-Maddelerin elektron farklılıkları

-Maddelerin atomlarının genleşmesi, çap değişimi

-Maddelerin potansiyel enerjileri

-Atomun ağırlığından artış azalış

Gibi fiziksel, durumsal, kimyasal özelliklerinde değişimler, yeni oluşumlar gözlemlenmektedir ve bu gözlemler tepkime çeşitlerine göre farklılık göstermektedir. Üç tip tepkime çeşidi mevcuttur. Sentez tepkimeleri, analiz tepkimeleri ve yer değiştirme tepkileri olmaktadır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.