Kıyamet Alametleri Nelerdir


Kıyamet Alametleri Nelerdir ? Hadis-i Şerifler

Peygamber Efendimiz S.A.V kıyametin meydana gelmesi hakkında Hadis-i Şerif’lerinde şöyle buyurmaktadırlar:

“Kıyamet kopmadan önce vuku bulacak alâmetlerden altı şeyi sayınız:

1-. Benim ölümüm.  ( Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in 13 rebiulevvel h.11 8 haziran 632 yılında dünya hayatı son bulmuştur.)

2-. Kudüs’ün fethedilmesi.  (Müslümanlardan Kudüs’ü sulh yoluyla ilk fetheden kişi Hz. Ömer’dir. Ebu Ubeyde bin Cerrah kumandasındaki İslam orduları Ehl-i İliya  diye bahsedilen Kudüs ahalisine “Ya Müslüman olacaksınız, ya da Müslüman ülkenin vatandaşlığını kabul edeceksiniz” şeklinde bir teklif sununca uzun müzakerelerden sonra yerli halkın isteği üzerine Hz. Ömer, Hz. Ali’yi de yanına alarak Kudüs’ü teslim almaya gelmiştir.Lakin günümüzde Kudüs’ün ahvali bir çok müslüman topraklar gibi oldukça hüzünlüdür.İsrail askerleri tarafından kuşatmada olan Kudüs Şehri elbet bir gün bizim olacaktır.)

3-. Koyun vebası gibi bir hastalıkla insanların kırılması. (Özellikle orta çağ döneminde yaygın olarak görülen  fare,bit,koyun,pire,tavşan,yarasa,vb gibi hayvanlar ile bulaşan bir hastalık türüdür veba. “Yersinia Pestis” isimli bakteri nedeniyle oluşmaktadır. Yüzyıllarca tüm dünyada pek çok insanın ölümüne sebep olmuş ve adı kara ölüm olarak tarihe geçmiştir.)

4-. Mal çokluğu ki, birisine yüz altın verildiğinde onu az görerek öfkelenmesi, memnun olmaması.

5-. İstisnasız her Arap evine girecek bir fitnenin yayılması.

6-. Sizinle sarı ırk arasında bir barış antlaşmasının yapılması, onların bu barışı bozmaları ve her birinde on iki bin kişi bulunan seksen sancakla gelip size hücum etmeleri.” (Buhârî. Tecrîd-i sarîh: 1313)

“İlmin azalması, bilgisizliğin çoğalması, fuhşun alana çıkması, kadınların çoğalması, elli kadına bir erkek düşecek kadar erkeklerin azalması kıyamet alâmetlerindendir.” (Buhârî. Tecrîd-i sarîh: 72)

“İlmin kalkması, bilgisizliğin yerleşmesi, çeşitli içkilerin içilmesi, zinanın aleni yapılması elbet kıyamet alâmetlerindendir.” (Buhârî. Tecrîd-i sarîh: 71)

*Maalesef ilim yok olmaya başlamaktadır.Kendini Alim sana birçok kara cahil hem dini değerlerimizi yok etmeye hem de ahlaki değerlerimizi de yok etmeye çabalamaktadırlar.Zina günümüzde artık sokakta,parklarda vb. gibi yerlerde aleni bir şekilde yapılmaktadır.İçki tek çeşit iken şimdi bir çok çeşidi bulunmaktadır.

Hazret-i Mehdi’nin zuhur etmesi de kıyamet alâmetlerindendirZira Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuşlardır ;
” Mehdi, kızım Fâtıma’nın çocuklarından ve benim ehl-i beytimdendir.” (Ebu Dâvud: 4284)

” O zât (mehdi) insanlar içerisinde Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-in sünneti ile amel eder. İslâm yeryüzüne tam mânâsı ile yerleşir. Yeryüzünde yedi sene kalır, sonra vefat eder ve müslümanlar onun üzerine namaz kılarlar.” (Mehdi a.s’a uyup namaz kılarlar denilmektedir.) (Ebu Dâvud: 4286)

” Mehdi bendendir. Alnı geniş, burnu ince uzun ve ortası biraz yüksekçedir. Yedi sene hükmeder. Yeryüzünü zulüm ve işkence ile dolduğu gibi, onu doğruluk ve adâletle doldurur.” (Ebu Dâvud: 4285)

” Hepsi de Allah’ın peygamberi olduğunu iddiâ eden otuza yakın yalancı deccaller türemedikçe kıyamet kopmaz.” (Tirmizî)

Kendilerini Peygamber ilan etmiş deccallerin sayısı çok fazladır lakin,biz bu kişilerin en azılı olanları sizler için derledik.

1. Yahweh ben Yahweh ; 2007’de prostat kanserinden hayatını kaybeden asıl adı Hulon Mitchell Jr. olan Yahweh, Tanrı’nın ve peygamberin siyah olduğunu savunan, siyahların üstünlüğünü savunan bir kişilikti.Kendini Tanrı’nın Oğlu ilan etmiştir.

2. Rashad Khalifa ; ABD‘li bir biyokimyacı olan Khalifa, Cebrail’in ona peygamber olduğunu bildirdiğini iddia etmiş ve birkaç mürit kazanmıştır. 1990’da, Tucson’daki bir camide sırtından bıçaklanarak öldürülmüştür.(İla Cehenneme Zümera)

3. Father Divine ; Afrikalı dini lider. İsmi Kutsal Peder anlamına gelir. Hayatının büyük bir bölümünde mesih olarak görülmüştür.

4.  Inri Cristo ; Brezilyalı Cristo, hayatının genç yaşlarından itibaren Hz. İsa’nın reenkarnasyonu olduğunu iddia etmiş ve popüler bir kimlik kazanmıştır.

5. Marina Tsvigun ; O da İsa reenkarnasyonu olduğunu iddia edenlerden… YUSMALOS adlı dini tarikatın kurucusu. SSCB‘nin yıkılmasından sonra 80 binden fazla kişiyi peşine takmış ve Ortodoks Kilisesi’ne ciddi eleştiriler getirmiştir.

6. İskender Evrenesoğlu (İskender Ali Mihr) ; Kendisi eski müsteşar yardımcısı ve devlet planlama uzmanıdır. Bir zamanlar Nur Tv adlı kanalda sohbetler yapan, MİHR Vakfının sahibi şarlatandır.Kendisinin Resulullah olduğunu ve Allah katından kendisine kitap verildiğini iddia eden şaklabandır. Rabbimizin, Hz. Muhammed (s.a.v.) müstesna hiçbir insan için “Habibim” dememesine rağmen kendisine Allah`ın ‘Habibim’ diyerek hitap ettiğini söyleyen azılı kafirdir.

“Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, imamınızı öldürmedikçe, kılıçlarınızı birbirinize karşı kullanmadıkça, dünyanıza şerlileriniz vâris olmadıkça kıyamet kopmaz.” (Tirmizî)

“Her milletin başına münafıklar geçmedikçe kıyamet kopmaz.” (Mecmauz-Zevaid)

“İnsanlar bina yapmakta birbirleriyle yarışmadıkça kıyamet kopmaz.” (Buhârî)

“İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, fâiz yemeyen kimse kalmayacaktır. Fâizin kendisini yemese bile tozunu yutacaktır.” (Ebu Dâvud)

“İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecektir ki İslâm’ın yalnız ismi, Kur’an’ın ise resmi kalacak. Mescidler dış görünüşleri ile mamur, fakat içleri hidayetten mahrum olacak.

“İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki gayretleri mideleri, şerefleri servetleri, kıbleleri karıları, dinleri dirhemleri ve dinarları olacak. Onlar mahlûkatın en şerlileridir ve onların Allah katında hiçbir nasipleri yoktur.” (Deylemi)

Ebu Hureyre’den (r.a.) nakledildiğine göre: Allah Resulü (a.s.): “Herc vakıaları çoğalmadıkça Kıyamet kopmaz” buyurdu. Sahabeler: Ey Allah’ın Resulü! Herc nedir? diye sordular. Allah Resulü: “Öldürmek, öldürmek!” buyurdu. (Müslim, Fiten 18.)

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
“İnsanlar öyle günler görecek ki, katil niçin öldürdüğünü, maktul de niçin öldürüldüğünü bilemeyecek.”
“Bu nasıl olur?” diye soruldu. Şu cevabı verdi:
“Herçtir! Öldüren de ölen de ateştedir.”
(Müslim, Fiten 56,)

Hz. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki;

“Kıyamet kopmazdan önce gece karanlığının parçaları gibi fitneler olacak. (O vakit) kişi mü’min olarak sabaha erer de kâfir olarak akşama kavuşur. Mü’min olarak akşama erer, kâfir olarak sabaha kavuşur. Birçok kimseler azıcık bir dünyalık mukabilinde dinlerini satarlar.” (Tirmizî, Fiten 30)

Hz. Ebu Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

“Güneş, battığı yerden doğmadıkça kıyamet kopmaz. Batıdan doğunca, insanlar görür ve hepsi de iman eder. Ancak, daha önce inanmamış veya imanın sevkiyle hayır kazanamamış olan hiç kimseye bu iman fayda sağlamaz.” (Buharî, Rikak 39, İstiska 27, Zekât 9; Müslim, İman 248, Ebu Davud, Melahim 12.)

“Deccal’ın çıkmasından önce gökyüzü üç sene yağmurunu tutar. Birinci senede normal yağmurun üçte birini tutup üçte ikisini yağdırır. Yeryüzü, bitkisinin üçte birini bitirmez. İkinci yılda gökyüzü normal yağmurunun üçte ikisini yağdırmaz. Yeryüzü de bitkisinin üçte ikisini bitirmez. Üçüncü yılda ise gökyüzü yağmurunun tamamını keser, yeryüzü de bitkisinden hiçbirini bitirmez.” (Ebu Davud, İbni Mace, Taberani; Geleceğin Tarihi 3, s. 241)

“Zaman yakınlaşmadıkça kıyamet kopmaz. Bu yakınlaşma öyle olur ki, bir yıl bir ay gibi, ay bir hafta gibi, hafta da bir gün gibi, gün saat gibi, saat de bir çıra tutuşması gibi (kısa) olur.” (Tirmizî, Zühd 24)

Sevban radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

“Ümmetim için saptırıcı imamlardan korkarım. Ümmetim arasına kılıç bir kere girdi mi, artık Kıyamet gününe kadar kaldırılmaz. Ümmetimden bir kısım kabileler müşriklere iltihak etmedikçe, ümmetimden bir kısım kabileler putlara tapmadıkça Kıyamet kopmaz. Ümmetimde otuz tane yalancı çıkacak hepsi de kendisinin peygamber olduğunu iddia edecek. Hâlbuki ben peygamberlerin mührüyüm (sonuncusuyum) ve benden sonra peygamber de yoktur. Ümmetimden bir grup hak üzerinde olmaktan geri durmaz. Onlara muhalefet edenler onlara zarar veremezler. Allah’ın (Kıyamet) emri, onlar bu halde iken gelir.”

Ali İbnu’l-Medini: “Bunlar ashabu’l-hadistir” demiştir.

Müslim, İmaret 170, (1920); Ebu Davud, Fiten 1, (4252); Tirmizi, Fiten 32, (2203, 2220, 2230). Hadisi, Müslim, Ebu Davud ve Tirmizi parça parça rivayet etmişlerdir. Rezin ise bu lafızla (kaydettiğimiz şekilde tek bir rivayet halinde) tahric (çıkarmıştır) etmiştir.

“Vallahi muhakkak ve muhakkak Meryem oğlu İsa inecek, hem adil bir hakem, adaletli bir hükümdar olarak inecek…” (Sahih-i Müslim bi Şerhin-Nevevi, cilt 2, s.192; Kenzul Ummal, Kitabul-İman, Bab-ı Nüzul-i İsa İbn-i Meryem, 14/332)

“Onun alametlerinden biri, güneşin battığı yerden doğması ve kuşluk vakti insanların üzerine “dâbbe”nin çıkmasıdır. Bu alametlerden hangisi önce belirirse, ötekisi onu kısa zamanda takip edecektir.” (Müslim, Fiten, 118)

“Dâbbe, yanında Hz. Musa’nın asâsı ve Hz. Süleyman’ın mührü olduğu halde çıkar. Mü’minin yüzünü asa ile parlatacak, kâfirin burnunu da mühürle damgalayacak. O zamanda yaşayan insanlar bir araya geldiklerinde mü’min- kâfir belli olacaktır.”(Ahmed b. Hanbel, “Müsned”, II/491)

Kıyamet küçük ve büyük alametler olarak 2 ‘ye ayrılmaktadır.

Küçük Alametleri ; din ve inanç hakkında bilgisizliğin yaygınlaşması, içkinin çokça içilmesi, fitne, öldürme ve kargaşanın çoğalması, maddî refahla birlikte kanaatsizlik ve nankörlüğün artması, Allah rızası yerine çıkar ve menfaatlerin ön plana çıkması gibi olayları saymak mümkündür.

Büyük Alemetleri ; On alamet meydana gelmedikçe kıyamet kopmaz. Deccal’ın çıkışı, Hz. İsa’nın yeryüzüne inmesi, Ye’cuc ve Me’cuc’un çıkışı, Dabbetü’l Arz’ın çıkışı, güneşin batıdan doğması, doğuda, batıda ve Arap yarımadasında meydana gelmek üzere yerin batışı, duman ve insanları mahşer yerine sürecek olan ve Aden çukurundan çıkan bir ateşin zuhuru.’ Bu hadiste geçen alametlerin bir kısmı aynı zamanda Kuran’da da muhtelif ayetlerde yer almaktadır.”


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.