Klasik Arkeoloji Nasıl Bir Bölümdür?


Klasik Arkeoloji anabilim dalı, antik dönemi yani Yunun ve Roma uygarlıklarının hüküm sürdükleri dönemleri ele alır ve inceler. 4 yıllık eğitim veren klasik arkeoloji bölümü, üniversitelerin edebiyat fakültelerinde yer almaktadır.

Klasik Arkeoloji Nasıl Bir Bölümdür?

Bölümün amacı, antik dönemin kültürlerini ve uygarlıklarını inceleyerek dünden bugüne oluşan gelişmeleri, kalıtımları ve izleri gün yüzüne çıkarmaktır.

Antik dönem içinde yer alan Minos, Miken Uygarlıkları, Geometrik, Arkaik, Klasik, Helenistik Dönemler ve Roma İmparatorluğu’nun sanat, mimari, heykel ve yaşam hakkında dersler verilen bölümde, görsel anlamda da oldukça yoğun bir program uygulanmaktadır.

Derslerde ilgili dönem ve uygarlıklara ait kalıntıların ve çeşitli çizimlerin görselleri ile öğrenciler daha detaylı bir şekilde bilgilendirilir. Bu bilgiler daha sonra uygulamalı derslerde yani kazı alanlarında öğrencilerin tanıma, araştırma ve keşfetme dürtülerini nesnel bir dayanak içinde sorgulamalarını sağlar.

Uygulamalı dersler yani kazılar bölüm için büyük önem taşır. Bu nedenle kazı teknikleri, bölüm öğrencilerine hem uygulamalı hem de pratik olarak iki şekilde de aktarılır. Bölümü seçmek isteyen kişiler, geçmişe ve tarihe meraklı, araştırmaya yatkın, çevre ve doğanın etkilerine karşı dayanıklı, hızlı ve pratik düşünme yeteneğine sahip olmalıdır. Aksi halde bölümün sunacağı bilgi birikimi ve pratik uygulamalar karşısında hayal kırıklığına uğrayabilir ya da başarısız olabilirler.

Tüm bunların yanı sıra Antik döneme ait yazı ve sembol stilleri ya da döneme ait dillerden birini ve araştırma yaparken çok büyük önem taşıyan İngilizce gibi yaygın yabancı dilleri de öğrenmeleri öğrencilere büyük avantaj sağlayacaktır.

Klasik Arkeoloji Bölümü Mezunu Kişiler Ne İş Yapar?

Klasik Arkeoloji anabilim dalından mezun olan kişilere arkeolog unvanı verilir. Mezun öğrenciler, ilgili dönemlere ait buluntuları doğru ve eksiksiz bir şekilde sınıflandırma, kronolojik olarak sıralama, karşılaştırma ve ait olduğu dönemi, uygarlığı kavrama yetisine sahip olacaktır.

Mezunlar, arkeolog unvanlarıyla çeşitli müzelerde çalışabilir. Tarihi turizm kuruluşlarında da iş bulabilecek olan arkeologların, en yaygın çalışma alanları devlet destekli, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı kazılardır. Kazılar genellikle dönemsel olarak iş imkanı sağlar.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.