Kompozit nedir, geri dönüşümü


Kompozit karma anlamına gelen değişik tarzlardaki maddelerin birlikte kullanımı anlamını taşımaktadır. Bu birlikte kullanım için belirli oranlarda basınca maruz bırakılarak, sıkıştırılarak bir mukavemete karşı koyma, taşıma direnci elde etme, örtme, gizleme türü gereksinimleri karşılamamızda oldukça sık rastladığımız malzemelerdir. Bu malzemeler aynı türden veya farklı türden dokümanların bir araya getirilerek hazırlanmasında da oluşturulabilirler. Başlıca kullanım yerlerine değinecek olursak;

*İnşaat sektöründe,

*Silah ve güvenlik sektöründe,

*Otomotiv sektöründe kullanımları karşımıza çıkmaktadır.

Kompozit malzemeler üç ana başlık halinde incelenir

  1. Polimer Kompozit; Lifler ağırlık kazanınca malzemenin direnci artar. Burada kullanılan lif miktarı ve sıkıştırma basıncı mukavemete ve dirence etkisinde değişkenlik gösterir.
  1. Metal Kompozitler; Daha çok ileri teknolojik araştırmalar ve uygulamalarda kullanılan malzemelerdir. Uzay araştırmalarında ve benzeri gibi yerlerde, bu tür kompozitlere değişik oranlarda hazırlanmış metale değişik tarzlarda malzemelerin belirli oranlarda ve yine basınçlarda nüfuz ettirilmesi ile ki bu mikro veya makro enjekte yöntemi de dahil olmak üzere metalle birleşme kaynaşma şeklinde görülen kompozit şekli olarak karşımıza çıkarlar.
  1. Seramik kompozitler; Bu tip malzemelerde son derece kaliteli seramiklerden oluşan bileşenli türleridir. Seramik genelde oldukça gevşek şekliyle görülse de çok yüksek mukavemetlere sahiptir. Askeri ve güvenlik alanlarında da kullanılan kompozit çeşitlerindendir.

Kompozitlerin hayatımızda sağladığı faydalar nelerdir? Bunlara bakacak olursak;

Taşıması veya taşınması kolay olduğundan ağırlık bakımından hafiflik sağlarlar. Önemli derecede dayanıklılık sağlarlar. Isıya dayanıklıdırlar ve aynı zamanda iletkenlik özelliği olduğundan elektrik akımını iletirler.

Başlıca kullanım yerlerinden spesivik örnekler verecek olursak Güvenlik kuvvetlerinin kullandığı koruyucu başlıklar, son zamanlarda balistik koruyucu başlıklar, kompozit malzemelerden yapılmış olduklarını görürüz. Diğer bir örnekte ise Kompozit malzemenin mukavemet açısından en çarpıcı örnek olarak düşündüğümüz; bizlerin genelde çelik yelek veya kurşungeçirmez yelek olarak bildiğimiz yine güvenlik kuvvetlerinin sıklıkla kullanımını gördüğümüz balistik koruyucu yelekler de kullanılan malzemelerde bu malzemelerden imal edilmişlerdir.

İnşaat sektöründe ise genel olarak yalıtım malzemeleri olarak da kullanıldığı bilinmektedir.

Hayatımızın birçok alanında bilerek ya da bilmeyerek bu malzemelerden hepimiz kullanmaktayız.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.