Koyun Abdal Kimdir?


Onaltıncı yüzyılda yaşamış bir Bektaşi ozanı. Mezarı Kayseri’nin Bünyan ilçesine bağlı Koyun Abdal köyündedir. Alevi-Türkmen Hasanlu aşiretindendir. Yörüktür. (C. Türkay-Başbakanlık Arşiv Belgelerine Göre Osma.nh İmparatorluğunda Aşiret, oymak ve cemaatler s. 409). Gerçek adı, kimliği hakkında elde yeterli bilgi yok.

1645 yılında ölen Koyunoğlu ile ilişkisi kesinleştirilemedi. Ancak yine de Yeniçeri katibi Koyunoğlu olması mümkün. Viyana kütüphanesi Türkçe yazma eserler arasında 2006 numaralı bir dergide bir demesi kayıtlıdır (Sadettin Nüzhet, Ergüııı a. g. e. c. H, s: 72). Akıcı, duru, içten ve coşkulu bir dili var. Hünkar Hacı Bektaş Veli evlatlarından Şah Kalender Çelebi müridlerindendir.

Kalender Çelebi Ayaklanmasına bizzat katılmıştır (1527). Osmanlı tarihçisi Ferdiye göre Kalender Çelebi’nin yenilgisi Alevi–Türkmenler için büyük bir kıyım olmuştur. Ünlü deyişi 1565-75 yılları arasında yazılmış bir mecmuada vardır. (Fahri Bilge, Kalender Vakası ve Koyun Abdal, Erciyes Dergisi, Kayseri Halkevi yayım s. 17 Kayseri, 1941 s. 503-506, aktaran: A. Haydar Avcı, Kalender Çelebi Ayaklanması. AAA yaymları 1998 s. 84-107).

Şairin l 645 yılında Koyunoğlu ile ilişkisi kesin belirlenememiştir. Bazı Bektaşi cönklerinde nefesleri görülür. Nefeslerini hece ölçüsüyle yazmıştır. Koyun Abdal’m henüz yayınlanmamış bir velayetnamesi de vardır


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.