Kuantum Mekaniği Nedir?


Kuantum Mekaniği ışık ve maddeye bağlı kalarak, atom ve atom altı seviyelerinin altı kısımlarını inceleyen bilim dalı olarak bilinmektedir.

Bu bilim dalı Dalga Mekaniği veya Nicem Mekaniği olarak da adlandırılmıştır. Mekanik düzeyi oldukça derinlemesine inmeye ve indiği noktayı gözlemleyerek açıklama yapmaya gerek duyar. Bu alanda bakıldığın da; moleküler olarak adlandırılan yapıların bir araya gelmesinde etkili olan nötron ve proton gibi ufak yapı taşlarının birbirleri arasında ki ışın ve elektron gibi elektromanyetik alanların etkileşim alanlarına inmeye çalışmaktadır.

Kuantum Mekaniğin Felsefesi

Kuantum Mekaniği çalışmaları itibari ile oldukça geniş alanda büyük pay içerisinde matematik terimleri ve uygulamaları kullanılarak gelişmeler sağlanmıştır. Her açıklamaları matematik terimlerine dayandırılmaktadır. Ancak her olayın sadece Kuantum Mekaniği ile çözüm bulması oldukça güç gözükmektedir.

Temel ilkeleri Heisenberg tarafından belirsizlik adı altında belirli kalıplar içerisine oturtulmuş ve 1927 yılından itibaren de herhangi değişikliğe uğramadan mevcut noktayı korumayı başarmıştır. Bu da mekanizmanın çeşitli yanlış anlaşılmasına yol açmıştır. Belirlenen her teori kuramının da genel anlamda deneylerle desteklenmeye çalışılması da ayrı uygulamalar arasında yer almaktadır.

Kuantum Mekaniğinin Uygulama Alanları

Kurulmuş olan belirli düzen içerisinde uygulanan mekanik sistemin, özellikle kendi içerisinde belirlemiş olduğu alan ve bölümler mevcuttur. Bu alanların içerisine bakıldığında fizik ve kimyasal olaylar ilk sırada yer almaktadır. Optik, Kimyasal Mekanik, Elektromanyetik, İstatiksel Mekanik ve Klasik Mekanik önemli inceleme alanları arasında yer almaktadır. Kendi içerisinde bu durum belirli olguların oluşumunda etkili olmuştur.

Alanlar içerisinde; Sıvı Hal Kimyası, Parçacık Kimyası, Katı Hal Kimyası ve Kuantum Kimyası önemli dallar arasında yer alır. Özellikle uygulama alanlarının geniş olması, biyoloji ve malzeme bilimi gibi elektronik bölümlerin değerlenmesini ve önem kazanmasını sağlamıştır. Laser gibi yarı iletken maddelerin oluşumunda da yine kuantum mekaniği önemli rol oynamıştır. Bu gibi gelişmeler aslında Kuantum Mekaniği Nedir? Sorusuna geniş alanda açıklama getirmeye yardımcı olmaktadır

Fizik ve kimya bilimlerinin temelleri esas olarak şu araştırma alanları üstüne kurulmaktadır;

 • Elektromanyetik
 • Kimyasal kinetik
 • Akışkanlar mekaniği
 • İstatistiksel mekanik
 • Klasik mekanik
 • Termodinamik
 • Optik
 • Kuantum mekaniği

Bunların dışındaki diğer tüm kimya ve fizik dalları, bu alanların uygulamaları konumundadır. Bu duruma göre, yukarıda belirttiklerimize “saf”, diğer dallara ise “uygulamalı” kimya ve fizik gözüyle bakabiliriz. Kuantum mekaniği mikro sistemlere uygulanınca da şu “uygulamalı” kimya ve fizik dalları ortaya çıkmıştır;

 • Organik kimya, Anorganik kimya ve Biyokimya
 • Katı Hal Fiziği (Kimyası); Katı halin kuantum mekaniğidir
 • Kuantum Kimyası; Molekül ve atomun kuantum mekaniğidir
 • Nükleer Fizik (Kimya); Çekirdeğin kuantum mekaniğidir
 • Parçacık Fiziği (Kimyası); Atom altı parçacıkların kuantum mekaniğidir
 • Plazma Fiziği (Kimyası); Plazmanın kuantum mekaniğidir
 • Sıvı Hal Fiziği (Kimyası); Sıvı halin kuantum mekaniğidir.

One Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.