Kudüs Kuşatması (1099)


Peygamberler şehri Kudüs’ün tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. Hz. Ömer’le birlikte Müslümanların idaresine geçen Kudüs, 1099’dan itibaren bir dönem Haçlıların elinde kalsa da, Selahaddin Eyyubi ile birlikte tekrar Müslüman beldesi olmuş ve İslâm tarihinin en güzel sayfaları o mübarek beldede yazılmıştır. Mânevî havasına uygun olarak Hz. Ömer’in koyduğu temel kurallar, bütün Müslüman idareciler tarafından itinayla uygulandığından, Osmanlı Devleti’nin son dönemine kadar Kudüs, huzurun, hoşgörünün ve adaletin soluklandığı mukaddes bir belde olarak tarih sayfalarını süslemiştir. Fakat her kemalin bir zevali olduğu gibi, Osmanlı Devleti yıkılmaya yüz tutunca, Müslümanlar için mukaddes üç şehirden birisi olan Kudüs de Müslümanların elinden çıkmıştır. Müslümanlar, hattâ bütün beşeriyet açısından böyle bir kötü neticenin tahakkuk etmesinin maddî ve mânevî birçok sebebi vardır.

Büyük Haçlı orduları 1096 yılı sonbaharında İstanbul’a gelmeye başladı. Avrupa’nın birçok Asilzadesi de buradaydı. Bizans Kralı Haçlıların amacının doğu da bağımsız devletler kurmak olduğunu anlayınca Vassal yemini ettirdi buna göre eskiden Bizans toprağı olan topraklar Bizans’ın olacaktı. Daha sonra Haçlı ordusu İzmit’e geçirildi. Daha sonra ise Anadolu Selçuklu devletinin baş şehri İznik’i kuşatma altına aldı.

Haçlılar İznik kuşatmasında iken kılıçarslan Malatyayı feth etmek üzereydi kendisi Pierre l ermite karşı kazandığı zafer onu haçlıların gücü hakkında yanıltmıştı. Kuşatmayı haber aldığı anda İznik’e hareket etmiş ancak kalabalık düşman ordusunu yenememişti İznik kaybedilmişti ve bunun üzerine Başkent Konya oldu. 19 Haziran 1097 de İznik Bizans toprağı olmuştu. Sultan 1.Kılıçarslan ise Haçlıları takibe almıştı ve saldırmak için fırsat bekliyordu ve beklediği fırsatı Eskişehir’de yakaladı. Haçlılar ani saldırı karşısında bocaladılar ancak arkasından gelen yeni birlikler bütün planını bozmuştu Kılıçarslan elde tutulacak bir başarı elde edememişti ve durumun ciddiyetini anlamıştı. Bu yüzden stratejisini değiştirip yollardaki su kuyularını tahrip ederek Haçlıları zor durumda bırakacaktı. Haçlılar 20 Ekim 1097 de Antakya’yı kuşatma altına aldı. Bohemund’un yeğeni Ereğli’de ana ordudan ayrılıp Tarsus, Adana Misis şehirlerini ele geçirdi. Baudouin De Boulogne ayrılıp Urfa’ya gitti ve burada ilk bağımsız devleti kurdu.

Antakya’nın Düşmesi

Kudüs

Sağlam surlarla çevrili Antakya Haçlıları epey zorluyor ve aylardır alınamıyordu. büyük Selçuklu Sultanı Berkayaruk  şehri kurtarmak üzere Musul Valisi Kürboğa’yı gönderdi. Bunu öğrenen Haçlılar endişeye düştü. Firuz adlı Ermeni bir kumandanla şehrin teslimi hakkında anlaştılar. Firuz’un ihaneti sonucu 3 Haziran 1098 de Haçlılar Antakyayı ele geçirdi. Kürboğa’nın ordusuysa şehre vardılar ordusunda tam otorite sağlayamadı için Haçlılarla yaptığı savaşta Yanındaki beylerin çoğu birliklerini alıp gitti ve kürboğa yenildi. Haçlılar tarafından alınan karar ile Bohemund Antakyada kaldı. Bunun üzerine yeni lider Raimond oldu.

Kudüs’ün Haçlıların eline geçmesi

Fatımiler 1098’de Kudüs’ü Selçuklulardan almıştı bu yüzden Haçlıların son durağı bura olacaktı. 7 Haziran 1099 da şehre gelen Haçlılar kuşatmaya başladılar. Bir ay boyunca hiçbir sonuç alamadılar 14 Temmuzda taarruza geçildi 15 Temmuz günü Godefroi’nin adamları şehre girdiler Müslümanlar Camilere sığındı Haçlılar şehre girdiğinde öyle katliamlar yaptılar ki sokaklarda kanlar akıyordu. Musevi Sinagogları yakıldı. Haçlıların bu başarısında birlik içinde olmayan Müslümanların büyük payı vardır. Kudüs Selahaddin Eyyubi’nin Kudüs’ün Fethine kadar sürecekti.

KAYNAK: Ahmet ŞİMŞİRGİL, Sultan 2.Kılıçarslan ve Aksaray, 1.baskı, Topkapı İstanbul


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.