Kürşat ve Kırk Çerisi Çin Sarayı Baskını


Kürşat ve 40 çerisi isimleri, Göktürk prensi Kürşat kimdir sarayı nasıl basmıştır hakkında bilgi.

Yaptığı emsalsiz bir ihtilal teşebbüsüyle ün kazanmış bir Türk imparatorluk prensidir. Göktürk hanedanından 10. Büyük Türk Hakanı olan Çuluk Kağanın küçük oğludur. 639’da ölmüştür.

Türk İmparatorluğu bu çağda Çin nüfuzu altına düşmüştü. Yüz binlerce Türk, Çin’in ya uyruğu, ya da esiri durumundaydılar. Bu durumun önüne geçmek için 40 Türk asilzadesi bir ihtilal derneği kurdular, Prens Kürşat’ı başkan seçtiler. Ancak, ihtilal başarıya ulaşırsa, Kürşad imparator olamayacak, siyasetten çekilecekti, ihtilalin tamamen milli mahiyette olduğundan kimsenin şüphe etmemesi lazımdı.

Bu fikir Kürşad’ın kendisinindi, kağan olmamak için arkadaşlarını ikna etmişti. Bunun üzerine, ihtilalden sonra, Kürşad’ın ağabeysinin oğlunun Türk Kağanı ilan edilmesi kararlaştırıldı. Gerçekte bir Türk Kağanı vardı ama, Çin nüfuzu altında bulunan Sirba Kağan’ı İhtilal komitesi tahttan indirmeyi kararlaştırmıştı.

Çin, 50 milyon nüfusu ile, dünyanın en kalabalık devletiydi. 18. Tang Hanedanından Li Şih-min 40 yaşındaydı, 13 yıldan beri de tahtta bulunuyordu.

Türk ihtilal derneğinin planı şöyleydi: Çin imparatoru esir edilecek, Türk illerine kaçırılacak, sonra Çin boyunduruğundaki Türk topraklarıyla, Çin sarayındaki Türk asilzadeleriyle değiştirilecekti. İhtilal başarıya ulaşır ulaşmaz bütün Türkler ayaklanacak, buldukları Çinliyi öldüreceklerdi.

Çin imparatorunun her gece kılık değiştirerek başkenti Çangan’da dolaştığı, Türkler tarafından haber alınmıştı. İmparator’un bir sokak baskını ile esir edilmesi oldukça kolaydı. Ancak, kararlaştırılan gece, aksi bir tesadüfle, büyük bir fırtına patlak verdi.

İmparator, sarayından çıkmadı. Kürşad, gecikilirse, ihtilalin duyulup Türkler’in kılıçtan geçirilmesinden korktu. Akıl almaz bir cüretle, sarayı basıp imparatoru silah kuvvetiyle ele geçirmek kararını verdi. Arkadaşlarının Çinliler’le ölçülemeyecek derecede iyi silah kullanmalarına güveniyordu.

Çin Sarayına Baskın

Gerçekten o gece 40 Türk asilzadesi Çin imparatorluk sarayını bastı. Pek kanlı bir vuruşma oldu. Yüzlerce Çinli muhafız, 40 Türk’ün keskin nişancılığına, vuruş ustalığına kurban gitti, Türk okları, kılıçlan altında can verdi.

Çinli muhafızların yerden mantar bitercesine çoğaldığını, imparatorun ele geçirilemeyeceğini anlayan Kürşad, sarayı terk etmek emrini verdi, imparatorun ahırına hücum eden 40 Türk, seyisleri öldürüp buldukları atlara atladılar, Çin başkentinden çıktılar. Ancak, bütün Çin ordusu 40 Türk’ün peşine takılmıştı. Vey Irmağı kıyısına gelince duraklayan Türkler, birkaç yüz Çinli askerini oklarıyla yere serdikten sonra kahramanca öldüler. Kürşat ve 39 arkadaşı, Vey Irmağının sarı toprakları üzerinde kalmışlardı.

İhtilal başarılamadı diye Çin boyunduruğundaki Türkler sinmediler, daha büyük bir canlılıkla öç almak için ayaklandılar. Bütün Türk illerinde bağımsızlık rüzgarı esti. 40 Türk’ün kahramanlığı Çinliler’i yüreklerine kadar titretmişti. Bir süre sonra Göktürk devleti silkindi, Çin boyunduruğunu attı.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.