Kutluklar Devleti Hakkında Bilgi


İkinci Göktürk devleti nedir, Kutluklar kağanlığı ne zaman ve nerede kim tarafından kuruldu kısa bilgi.

Göktürk İmparatorluğumun ikinci devresinde hüküm sürmüş hanedandır. İmparatorluk, yazıtlarda anlatılan zayıf duruma düştükten sonra aynı hanedandan ilteriş Kutluğ Kağan 682’de devleti kalkındırdı ve eski parlak durumuna getirdi.

Bu hakanın adı Türk devletine verilerek yeni bir devlet gibi gösterilmek istenmiştir. Eski tarihçiler, devlet ve hanedan mefhumlarını birbirine çok kere karıştırırlardı.

Gerçekte Göktürkler bile yeni bir devlet kurucusu değildir; Apar hanedanını devirip Türk imparatorluğunun başına geçmiş bir hanedandır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.