Liberalizm Ne Demek? Liberalizm Çeşitleri?


Birçok kişi tarafından tartışma konusu olan Liberalizm Ne Demek? Liberalizm, genel olarak bir siyasi terim ve bir felsefi terim olarak iki tanımla karşımıza çıkmaktadır. Siyasi olarak daha çok ekonomik özgürlüğü, felsefi olarak ise birey özgürlüğünü savunan bir dünya görüşüdür. Köken itibari ile Liberalizmin, Eski Yunan dönemine kadar uzandığı düşünülmektedir.

Latincede özgür anlamına gelen ‘’liber’’ kelimesinden türemiştir. İlk çağdaki düşünürlerin görüşlerinden esinlenilerek yavaş yavaş gelişme kaynağı bulmuştur. Aristotales’in politika esrinde izlerine rastlamak mümkündür. Liberalizm, dünya ile birlikte gelişerek şekillenmiş olan bir dünya görüşüdür. Günümüzde birçok alanda etkilerini hissettiren liberal düşünce, ekonomi, siyaset, felsefe ve benzeri alanlarda birçok özgürlük için kullanılan genel bir ad olmuştur.

Liberalizm Çeşitleri

Liberalizm

Dünyanın gelişmesi ve yeni siyasi olayların cereyan etmesi, çeşitli kavramların yeniden canlanmasını ve onların birden fazla farklı kavrama dönüşmesini sağlamıştır. Liberalizm de böyle bir kavramdır. Günümüzde Liberalizm’in birçok farklı fraksiyonu bulunmaktadır. Bu fraksiyonlardan bazılarını sayacak olursak: Klasik Liberalizm, Sosyal Liberalizm, Siyasal Liberalizm, Muhafazakâr Liberalizm, İktisadi Liberalizm, Neoliberalizm, Liberal Feminizm gibi kavramları örnek olarak gösterebiliriz.

Dünyada çok farklı görüşlerin filizlenip gelişmesiyle birlikte Liberalizm Çeşitleri de artmıştır. Bahsettiğimiz kavramlardan her biri modern dünyanın getirmiş olduğu kavramlardır. Ekonomik ve siyasal gelişmeler temelinde her biri ayrı bir fraksiyon olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde birçok ülkenin ve toplumun görüş kaynağını oluşturmaktadır.

Türkiye’de Liberalizm

Liberalizm kavramının bu coğrafyada karşılaşıldığı ilk dönemler 19.yy’a denk gelmektedir. Fransız ihtilali ile yayılan özgürlük düşüncesi, tüm dünyayı derinden etkilemiştir. Bunun sonucunda sanayileşen milletler, teknik ve teknolojik gelişmelere öncelik vermişler ve öncülük etmişlerdir. Buna bağlı olarak da milletlerarasında yerel girişimi teşvik eden özgür ekonomi modeli ortaya çıkmıştır.

Türkiye’de Liberalizm ise cumhuriyet döneminde kendini daha fazla göstermiştir. Cumhuriyet döneminde gerek uluslararası ekonomik konjonktüre uyum ve milli kalkınma vasıtası olarak görülmüş ve tatbik edilmeye çalışılmıştır. Bunun yanı sıra bir dönem de özgür ekonomi modelini savunan insanlar tarafından tatbik edilmiştir. Liberalizm Türkiye’de sadece ekonomi alanında değil, siyasi ve fikrî alanlarda da etkisini göstermiştir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.