Lidyalılar hakkında bilgi


Batı Anadolu’da Gediz ve Küçük Menderes nehirleri arasında kalan bölgeye Lidya Denir. Bu bölgede Kral Giges tarafından merkezi Sard olmak üzere Lidyalılar Devleti kurulmuştur.

  • Lidya, Gediz ve Menderes ırmakları arasındaki bölgede kurulmuştur. Başkentleri Manisa’daki Sard’dır. Lidyalılar Sard’dan geçen ve Mezopotamya’ya kadar uzanan Kral Yolu’nunun açılmasında etkili olmuşlardır.
  • Efes’ten başlayarak Sard’a ve oradan da Asurluların başkenti Ninova’ya kadar uzanan ünlü Kral Yolu’nu yapmışlardır. Kral yolu doğu – batı ticaratinin gelişmesine yol açmış; İran, Mezopotamya ve Anadolu’nun değişik yerlerinden Akdeniz ülkelerine yönelik ticaret artmıştır.
  • Ticaretle uğraşmaları Lidya ülkesini dönemin en zengin ülkesi olmasını sağlamıştır. Gelişen ve artan ticaret hacmi takas esasına dayalı ticari ilişkiyi tıkayınca Lidyalılar tarihte ilk kez parayı kullanmışlardır. Değişim aracı olarak paranın kullanılması dünya uygarlık tarihinde Lidyalılar’ın en büyük katkısıdır.
  • Tüccarların mallarını korumak için devlet güvencesi vermişlerdir. Böylece, tarihte ilk kez sigortacılığı başlatan uygarlık olmuşlardır.
  • Lidyalılar, orduya önem vermeyip ordularını ücretli askerlerden oluşturmuşlardır. Ancak ücretli askerlik sistemindeki vatan sevgisinin eksikliği siyasi varlıklarının kısa zamanda sona ermesine neden olmuştur.
  • Kibele , Artemis, Zeus ve Apollo gibi Yunan tanrılarına tapmışlardır.

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.