Lut Kavmi’nin Helakı – Sodom ve Gomore


Lut peygamber ve İbrahim Peygamber aynı dönemde yaşadılar. Hz. Lüt, Hz İbrahim’e komşu kavimlerin birine elçi olarak gönderildi. Bu kavim Kuran’da belirtildiğine göre dünyada o güne kadar görülmemiş bir sapıklığı eşcinselliği uyguluyordu. Hz. Lut onlara bu sapıklıktan vazgeçmelerini söylediğinde ise ona uymadılar. Hz. Lut’un peygamberliğini inkar ettiler ve sapıklıklarına devam ettiler. Bunun sonucunda ise bu kavim korkunç bir felaketle helak edildi.

Kuran’a göre Sodom ve Gomore

Araf Suresi 80: Hani Lut da kavmine şöyle demişti: “Sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayatsız-çirkinliği mi yapıyorsunuz? Gerçekten siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Doğrusu siz, ölçüyü aşan (azgın) bir kavimsiniz.”…

Araf Suresi 84: Ve onların üzerine bir (azab) sağanağı yağdırdık. Suçlu-günahkarların uğradıkları sona bir bak işte.

Kuran’da geçen ve helaka uğrayan Lut Kavmi‘nin yaşadığı şehir, yakın geçmişte arkeolojik kazılarla ortaya çıkmıştır. Burası muharef tevratta geçen ismi ile Sodom’dur. Arkeolojik çalışmalara göre şehir bugünkü İsrail-Ürdün sınırı boyuca uzanan Tuz Gölü’nün yakınlarında bulunmaktadır ve bu alan bol miktarda kükürt ile kapılıdır. İşte bu çok önemli bir delildir. Çünkü kükürt volkanik kaplamalar ile ortaya çıkan bir elementtir. Kuran’da bildiren helak şeklide deprem ve volkanik patlamalara işaret etmektedir.

Alman arkeolog Werner Keller Sodom ve Gomore incelemesinin sonucu:
lut kavmi
lut kavmi

Alman arkeolog Wernel Keller, bu bölgede yaşanan olayı şöyle ifade eder: Bu bölgede bir gün kendini göstermiş olan çok büyük bir çökmede patlamalar, yıldırımlar, yangınlar ve doğalgazlar ile birlikte korkunç bir deprem olmuş ve Siddim Vadisi ile birlikte Lut Kavminin şehirleri yerin derinliklerine gömülmüşlerdir. Şeria’ın yukarı vadisinde bugün de sönmüş kraterlere rastlanmakta olup buralarda kireç katmanları üzerinde geniş lav kütleleri ve bazalt katmanları yer almıştır.

İşte bu lav ve bazalt katmanları zamanında burada volkanik bir patlamanın ve depremin olduğunu gösteren en büyük kanıtlardır. Zaten Lut Gölü diğer adı ile Ölü Deniz, deprem kuşağının tam üzerinde yer alır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.