Mahalli İdarelere İlişkin Önemli Bilgiler


İl, ilçe ve bucak kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirtilmesi, adlarının değiştirilmesi, bir ilçenin başka bir ile bağlanması kanunla olur.

● İl, ilçe ve bucak sınırlarının ve bucak adlarının değiştirilmesi, bir köyün, kasabanın veya bucağın başka bir il ve ilçeye bağlanması İçişleri Bakanlığının kararı ve cumhurbaşkanının onayı ile olur.

● Anayasada sadece ilden bahsedilir. İlin altındaki diğer kademelerden bahsedilmez.

● İl özel idaresinin bütçesini vali hazırlar; il encümeni görüş bildirir ve il genel meclisi kabul eder.

● Belediye idaresi müşterek kararnameyle yani karma işlemle kurulur.

● Belediye meclisi kararları kesinleştikten sonra en geç 7 gün içinde mahallin en büyük mülkî idare amirine gönderilir. Mülkî idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez. Valiye gönderilmeyen il genel meclisi kararları da yürürlüğe girmez.

● Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine; üç yıldan fazla kiralanmasına il özel idaresinde il genel meclisi, belediyede belediye meclisi karar verir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.