Makale Nedir? Kısaca Makalenin Özellikleri


Makale Nedir

Bir düşünceyi açıklamak, savunmak, desteklemek amacıyla yazılan bilimsel nitelikli gazete ve dergi yazılarıdır.

Makalenin Özellikleri

  • Makale temeli düşünce olan yazınsal türdür.
  • Nesnellik, öğreticilik ve bilimsellik ön plandadır.
  • Makaleyi yazmak, uzun bir araştırma, bilgi toplama süreci gerektirebilir.
  • Makalede konu sınırlaması bulunmamaktadır.
  • Makalede öne sürülen düşünce, görüş, tez kanıtlanmak zorundadır.
  • Alanında uzman kişiler tarafından yazılır.
  • Yoğun anlatım, ciddi ve açık bir dil kullanılır.
  • Makalede sanat amacı güdülmez ve söz oyunlarına yer verilmez.
  • Gazete ve dergilerde yayımlanır.
  • Makaleler, bir araya getirilerek makale kitapları şeklinde yayımlanabilir.
Türk Edebiyatında Makale

Edebiyatımızda makale türünün ilk örnekleri Tanzimat döneminde görülür. İlk makaleyi 1860 yılında Tercümanı Ahval Mukaddimesi olarak Şinasi yazmıştır.
Namık Kemal, Ziya Paşa, Şemsettin Sami, Muallim Naci gibi sanatçılar da edebiyatımızda bu türün gelişmesine katkıda bulunmuştur.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.