Marcus Tullius Cicero Sözleri


Marcus Tullius Cicero: Romalı devlet adamı, bilgin, hatip ve yazar. Felsefe öğrenimini, Epikürosçu Phaedros, Stoacı Diodotos ve Akademi’ye bağlı Philon’dan almış olan Cicero’nun önemi, Yunan düşüncesini daha sonraki kuşaklara aktarmasından oluşur. Bilgi kuramı açısından, kesinliğe bağlanmak yerine olasılıkların yolunu izlemeyi yeğleyen, buna karşın ahlak alanında, dogmatik bir tavır sergileyip, Stoacılara ve bu arada Sokrates’e yönelen Cicero, Latincenin felsefe dili olarak gelişmesine katkı yapmış ve bu arada, dinsel görüşleri açısından daima agnostik kalmıştır.

Marcus

 • Acı tanımamış olmak büyük acıdır.
 • Akıl da bir tarla gibi ekilmeye ve bakılmaya ihtiyaç duyar.
 • Büyün büyük işler, küçük başlangıçlarla olur.
 • Çalışarak ün kazananların sayısı, doğuştan ünlü olanlardan daha fazladır.
 • En kötü barış, en haklı savaştan daha iyidir.
 • Erkekler şaraba benzer, geçen yıllar kötülerini ekşitir, iyilerini olgunlaştırır.
 • Hayat yokuşunu tırmanırken rastladığınız insanlara iyi davranın, inişti yine onlara rastlayacaksınız çünkü.
 • Herkes hata işleyebilir, yalnız ahmaklar hatalarında ısrar eder.
 • İnsan kendisni kaybetmeden kendisini bulamaz.
 • İnsan ne kadar yükselirse gönlü o kadar alçalmalıdır.
 • Kitapsız bir oda, ruhsuz bir beden gibidir.
 • Malını kaybeden bir şeyini kaybeder, namusunu kaybeden birçok şeyini kaybeder, cesaretini kaybeden her şeyini kaybeder.
 • Ne kadar çok kanun, o kadar az adalet.
 • Sahip olduğundan fazlasını istemeyen insan zengindir.
 • Zorluklar ne denli büyük olursa, zafer de o denli büyüktür.

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.