Marmara Bölgesi Coğrafi Özellikleri Tarım Turizm Sanayi İklim Hakkında Bilgi Kısaca Özet


Marmara Bölgesinin madenleri, bitki örtüsü, balıkları, tarımı, geçim kaynakları, yeryüzü şekilleri, akarsuları, gölleri, toprak özellikleri, iklimi kısaca özet, hayvancılığı, sanayisi, doğal güzellikleri, çevre sorunları, turizmi hakkında uzun ayrıntılı bilgiler.

Türkiye’nin kuzeybatısında yer alan ve 6. büyük bölgemiz olan Marmara Bölgesi’nin yüzölçümü aşağı yukarı 66 bin kilometre karedir (66.000 km²).

Marmara bölgemizin bir kısmı Asya kıtasında, bir kısmı da Avrupa kıtasında yer almaktadır ve biri Çanakkale diğeri İstanbul olmak üzre iki boğaza sahiptir. Ayrıca yeryüzünde 3 denize (ege denizi, marmara denizi ve karadeniz) komşu olan ender bölgelerden biridir.

Marmara Bölgesi Yeryüzü Şekilleri

Ülkemizde ortalama yükseltisi en az olan bölge olan Marmara bölgesinin dağları ise güneyde Samanlı Dağları, Trakya kesiminde Karadeniz boyunca uzanan Yıldız Dağları ve güneydeki Uludağ’dır. Uludağ sahip olduğu 2543 metre yükseklikle Marmara’nın en yüksek dağıdır.

Trakya’daki Ergene Havzası, Anadolu yakasındaki Sakarya ve Bursa ovası Marmara Bölgesinin önemli düzlükleridir. Genel olarak ulaşım bu bölgede kolaydır çünkü yer şekilleri sadedir.

Bölgenin güney kıyısı girintili çıkıntılı bir özelliğe sahiptir. Bunların başında ise İzmit körfezi, Gemlik körfezi, Bandırma körfezi ve Erdek körfezi gelir.

Marmara Bölgesi Toprak Özellikleri

Marmara

Bu bölgesi tarım açısından oldukça bereketli topraklara sahiptir. Hatta Türkiye’nin tarıma en uygun ve en verimli bölgesidir. Genellikle rengi koyu olan, asitli ve organik maddesi bol olan topraklara sahiptir.

Marmara Bölgesi Akarsu ve Gölleri

Susurluk ırmağı, Meriç nehri ve Sakarya nehrinin aşağı bölümü Marmara bölgesinin önemli akarsularıdır.

Yükselti az olduğu için suların akış hızı düşüktür. Dolayısıyla akarsuların enerji verimi de düşük olmaktadır. Yüzey şekillerinden dolayı bu bölge baraj yapımı için pek fazla uygun değildir. Bundan dolayı da çok az miktarda hidroelektrik üretimi yapılmaktadır.

Marmara bölgesinde yer alan göllerden İznik, Sapanca ve Ulubat gölleri tektonik hareketler sonucu oluşmuştur. Küçükçekmece gölü, Büyükçekmece gölü ve Terkos gölü kıy set gölleridir.

Marmara Bölgesi İklim ve Bitki Örtüsü

Geçiş ikliminin hakim olduğu bu bölgede her yıl ortalama olarak 600 mm yağış yağmaktadır. Sıcaklıkların yıllara göre ortalaması ise 15 ile 16 derece civarındadır.

Yıldız Dağları Karadeniz’den gelen nemli havanın iç kısımlara geçişini engellediği için ve Balkanlar’dan gelen nemli havayı Balkan Dağları kestiği için Trakya kesiminde karasal iklim hakimdir.

Bununla birlikte Güney Marmara kesimi nemli ve denizsel bir iklime sahiptir. Çünkü Balkanlardan gelen rüzgarlar Marmara Denizi’nin nemini alarak bu bölgelere götürür.

Dolayısıyla Trakya’nın doğal bitki örtüsü bozkırdan oluşmaktadır.

Kocaeli platosunda ise Karadeniz ikliminin bozuk bir versiyonu görülmektedir. Yani yazlar Karadeniz’den daha sıcak, kışlarsa Karadeniz’den daha soğuk geçer. En çok yağışı kışın alsa da, yazın da yağmur almaktadır. Karadeniz kıyılarına yakın yerler ormanlıktır.

Marmara’nın güneyinde ise nemli bir hava olduğu için kışlar ılık geçer ve bundan dolayı buralarda zeytincilik yaygındır. Ayrıca yazlar sıcak ve kurak olduğu için pamuk tarımı da gelişmiştir.

Yağışın çok olduğu alanlarda ormanlar bulunur ama az yağış alan alanlarda step hakimdir.

Örneğin Kuzey Marmara kesimi ormanlıktır ama Trakya kesiminde stepler görülürken Güney Marmara kesimindeyse maki görülür.

Ülkemizdeki ormanların yüzde 13’ü bu bölgede bulunur ve ormanlık alan açısından dördüncü sıradadır.

Marmara Bölgesi Nüfus ve Yerleşme

Yüzölçümü en küçük olsa da, Türkiye’nin nüfus bakımından en kalabalık bölgesidir. Tabii ki nedeni İstanbul’dur ve sanayi alanında çalışan nüfus oldukça fazladır. Üstelik Türkiye’de en çok göç alan bölge burası yani Çatalca-Kocaeli bölümüdür.

Bu bölgede Bursa ve Adapazarı hem gelişen sanayisi hem de verimli tarım toprakları nedeniyle büyük bir nüfusa sahiptir. Nüfusu en az olan yer ise Yıldız dağları kesimidir çünkü yer şekilleri engebelidir.

Marmara Bölgesi Tarımı

Ülkemizdeki bölgelerin büyüklüğü esas alındığında, ekili ve dikili alanı en çok olan yer Marmara bölgesidir. Çünkü arazi engebesi azdır, büyük bir kısmı düzlüklerden oluşu ve teknolojik yani makineli tarım yapılmaktadır.

Ayrıca ulaşımın çok kolay olması, sulamanın yaygın bir şekilde yapılması, aynı anda 3 farklı iklim türünün görülmesi ve nüfusun kalabalık olması da tarımın gelişmesine yol açan diğer önemli faktörlerdir.  Fakat nüfus aşırı kalabalık olduğu için öteki bölgelerden de buraya tarım ürünleri satılmaktadır.

Marmara Bölgesinde yetiştirilen başlıca tarım ürünleri

Zeytin : Güney Marmara kıyılarında Akdeniz ikliminin etki gösterdiği yerlerde yetişir. Örneğin Gemlik zeytinleri oldukça meşhurdur.

Pamuk : Yazın az yağış alan Balıkesir gibi yerlerde yetişir.

Tütün : En kaliteli tütün Adapazarında yetişmekle birlikte, diğer şehirlerde de tütün yetiştirilmektedir.

Ayçiçeği : En çok ayçiçeğinin yetiştiği bölgemizdir.  Trakya’nın Ergene havzası bu açıdan ünlüdür.

Şeker pancarı : Daha çok şeker fabrikası olan Adapazarı, Susurluk ve Alpullu gibi yerlerde kolayca sulanabilen arazilerde yetiştirilir.

Buğday :  Marmara bölgesinin her yerinde buğday yetiştirilir. Çünkü bu bölge yeterli yağışı aldığı için sulamanın olmadığı yerlerde bile yetişir ve şekerpancarı gibi endüstri ürünleriyle nöbetleşe ekim yapılır.

Pirinç : Türkiye’nin pirinç üretiminin yarısı Marmara Bölgesi’nde yapılmaktadır. Meriç Irmağının çevresi ve Ergene havzası üretimde başta gelir.

Mısır: Marmara’nın doğusunda ve Trakya kesiminde mısır bolca yetiştirilmektedir.

Meyvecilik: Marmara bölgesinin yer yerinde he türlü meyve profesyonel bir şekilde yetiştirilmektedir. Örneğin Bursa’da elmadan armuta, kirazdan şeftaliye ve kestaneden çileğe her türlü meyve yetişir.

Marmara Bölgesi’nde Hayvancılık

Ahır hayvancılığı yaygındır. Çünkü kalabalık bir nüfus ve gelişmiş bir pazarlama sistemi bulunmaktadır. Ayrıca arazi şartları ve iklim koşulları buna uygundur. Diğer bir neden de, makineli tarımdan dolayı otlak ve meralar çok azdır.

Bununla birlikte az da olsa mera hayvancılığı yapılmaktadır. Özellikle de Yıldız Dağları civarında nüfusun daha az olduğu Çanakkale, Balıkesir ve Tekirdağ şehirlerinde yapılır.

İpekböcekçiliği ise daha çok Bursa, Gemlik, Bilecik ve İstanbul şehirlerinde yaygındır.

Marmara bölgesinin boğazlarında ise balıkçılık yaygın şekilde yapılır. Çünkü balıklar mevsimine göre göç ederken boğazlardan geçerler.

Marmara Bölgesi’nde Sanayi

 

Türkiye’deki toplam sanayi çalışanlarının yarısı Marmara bölgesindedir. Toplam sanayi üretiminin ise üçte biri bu bölgede üretilir. Yani sanayi bakımından en gelişkin bölgemizdir. Dolayısıyla ekonomik açıdan en zengin bölgemizdir.

Sanayinin burada gelişmesinin nedenleri ise şunlardır:

• Hammadde temininin kolay olması,
• Hinterlandının geniş olması,
• Ulaşım kolaylığı,
• İşgücünün fazla olması,
• Pazarlama kolaylıkları,
• Tüketici nüfusun fazla olması, etkili olan faktörlerdir.

Ülkemizin ürettiği toplam enerjinin üçte biri bu bölgede tüketilmektedir. Özellikle de İstanbul ve Adapazarı arasında kalan yerlerde en yoğun sanayi kuşağı yer almaktadır.

Ayrıca ülkemizin en gelişmiş ve en işlek limanı da İstanbul limanıdır.

En zengin bölge olduğu için en çok vergi de veren bölgedir. Dolayısıyla sanayisinden, ulaşımına ve ticaretinden turizmine kadar ülkemizin ekonomisine en çok katkıyı veren bölgemizdir.

Marmara Bölgesi’nin Yeraltı Kaynakları

Mermer : Daha çok Bilecik ve Marmara adası gibi yerlerde mermer yatakları yer almaktadır.

Bor mineralleri: Genellikle Balıkesir ilinin Susurluk ve Bigadiç ilçelerinde bor minerali çıkarılır.

Çanakkale şehrinde ve yakın civarında linyit çıkarılmaktadır.

Kırklareli ilinin Hamitabat civarında ise doğalgaz çıkarılmaktadır.

Marmara Bölgesi’nde Turizm

Başta İstanbul olmak üzere Bursa ve Marmara kıyıları bölgenin en önemli turizm merkezidir. Çünkü bu şehirler hem tarihsel yapılara hem de doğal güzelliklere sahiptir.

Kış turizmi açısından Türkiye’nin en önemli yeri olan Uludağ da bu bölgemizdedir.

Türkiye’de turizm açısından en fazla geliri olan bölgemiz yüzde 48’lik payla (neredeyse yarısı) Marmara Bölgesi’dir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.