Marsilya Hakkında Bilgi


Akdeniz kıyısında bir körfezin üzerinde kurulan Marsilya, Provence ve Cote d’Anzur bölgesinin merkezidir ve Fransa’nın birinci ticaret limanıdır.

M.Ö. VI. yy. da Foçalıların kurduğu Massalia, sonradan Roma İmparatorluğu’nun en zengin şehirlerinden biri oldu. Ortaçağ’da Haçlılar şehrin ticari alanda atılım yapmasını kolaylaştırdılar. 19. yüzyılda Süveyş Kanalı’nın açılması ve Asya ile Afrikada yeni yeni sömürgeler kurulması, Marsilya trafiğinin da da artmasına yardımcı oldu. Tesislerini büyütmek üzere, Berre Gölcüğü’ne bağlanmış yapay havuzlar ve bir bent, eski liman yöresinde inşa edildi.

marsilya
Güney Fransa’da liman kenti Marsilya

İkinci Dünya Savaşı‘nda Almanlar Marsilya’yı işgal ve eski şehrin bir bölümünü tahrip ettiler. Bugün limana hakim durumdaki Notre-Dame-de-la Garde Kilisesi ve belediye sarayı, şehrin geçmişinin tanığı olan büyük anıtlardır. Fos ve Lavera ek limanlarıyla yerleşme bölgesinde petrol rafinerileri gemi yapımı, kimya, çelik sanayi gibi birçok sanayi kuruluşu toplanmıştır.

Fransızların Uzakdoğu’da ve Afrika’ da sömürgeler kurmaları Marsilya’ nm, Fransa ve Akdeniz’in ilk sırada yer alan limanı olmasmı sağladı. Bu siyasal ve iktisadi etkenlere, XIX. yy’da kuzeye giden demiryolu hattının kurulması ve XX. yy’da otoyolun açıl­masının doğurduğu etkenler de eklen­di. Daha sonra liman bölümü yeniden düzenlendi, yeni havuzlar yapıldı. Marsilya’yı Rhöne’a bağlayan Rove tüneli açıldı. Marsilya belli bir tarihten sonra tro­pikal ürünlerin dışalımına yöneldi: Uzakdoğu’dan kauçuk, çay; Batı Afri­ka’dan yerfıstığı, kakao, muz, kahve; Latin Amerika’dan şeker; Kuzey Af­rika’dan meyve, buğday, yün. Sömürgeciliğin ortadan kalkmasından sonra bu ticaret trafiği giderek azal­dı: Bu yüzden, limanın daha sonraki temel etkinliği, Ortadoğu ve Cezayir’ den petrol dışalımından oluştu.

marsilya
marsilya

Marsilya’da sanayi etkinlikleri son derece çeşitlidir: Besin sanayileri (un, şeker, konserve, yağ ve sabun fabri­kaları); kimya sanayisi (ağır yağlar, benzin, bütan gazı, sentetik kauçuk, deterjanlar); maden sanayisi (boksit arıtma tesisleri, alüminyum dökümevleri, demiryolu donanımı atölyeleri, tersaneler); özellikle büyük bir demir- çelik kompleksinin gelişmekte olduğu Fos’ta yoğunlaşan ağır sanayi. Yöne­tim, sanayi ve liman etkinlikleri dışın­da Marsilya’da bir üniversite çevre­si oluşmuştur, ayrıca iktisadi yönetim (bankaların, bir borsanm ve önemli bir ticaret odasının merkezleri) ve kül­tür (opera, radyo-televizyon istasyon­ları) etkinlikleri de vardır. Hızla geli­şen kentte 1977’de bir metro hattı açılmıştır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.