Masonluk Nedir? Masonluğun Ortaya Çıkışı ve Tarihsel Süreci


Masonluk, kardeşlik ilkeleri üzerine kurulmuş, yarı gizli dernektir.

Masonluk Ne Zaman Ortaya Çıktı?

Masonluk, ortaçağ’ın sonlarında, duvarcı ve taş yontucu loncalarında ortaya çıktı. Bu derneklerin çoğu, meslek sırlarını koruma kaygısıyla, atelyeler ve localar halinde örgütlenmişti; üyeleri de mesleğe giriş için bazı törenlerden geçmekz zorundaydı. Sonra, meslekten olmayan kişiler de sayıları her gün biraz daha artarak b localara kabul edildiler. Böylece localar, mesleki, kuruluş niteliğini yitirdi, duvarcılarınve taş yontucuların bütün eşyası (mala, pergel, deri önlük) sadece sembolik bir nitelik taşır oldu.

18. yüzyul başlarında, Londra’daki dört loca, masonluğu birleştirmek amacıyla “Londra Büyük Locası” adı altında birleşti. İşte o zaman, Temel Kurallar Kitabı kaleme alındı. (1723).

Masonluk
Masonluk

Masonluk ve Rütbeleri

Masonluk, her türlü dini ve siyasi vesayetin dışında ve bağımsız kalmak istediği için, İspanya ve S.S.C.B. gibi birçok ülkede yasaklanmıştır. üyeleri birbirilerine yardım edecek büyük bir kardeşlik topluluğu yaratmak ister. Fransız Devrimi’nin “özgürlük, kardeşlik, eşitlik” dövizi masonlardan alınmıştır.

Bugün dünyada yaklaşık 10 milyon mason vardır. bir üstadın yönettiği her locada kardeşler sırasıyla usta, kalfa ve çırak rütbelerini taşırlar. bir mason locasına kabul edilmek için her şeyden önce eski üyeler tarafından önerilmek, sonra da bir takım denemelerden geçmek gerek.

Türkiye’de Masonluk

Türkiye’de mason locaları 1738’den itibaren kuruldu. ilk üyeler gayrimüslimlerdi. giderek ülke ileri gelenleri tarafından da benimsenen masonluk çalışmaları II. Abdülhamit döneminde yavaşladı. II. Meşrutiyet döneminde ise çok canlandı. I. Dünya Savaşı’ndan sonra işe siyaset karıştı ve anlaşmazlıklar başladı. Cumhuriyet döneminde bir ara (1935) yasaklanan masonluk faaliyetine 1948’de yeniden izin verildi.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.