Matrakçı Nasuh Kimdir?


Matrakçı Nasuh’un Matrakçı lakabı, lobota benzeyen bir spor dalında ki üstün başarısından dolayı kendisine takılan lakaptır. Doğum ölüm yılı tam olarak bilinemeyen ama tahmini olarak 1480 – 1564 yılları arasında yaşadığı düşünülen ünlü bir minyatürcü, matematikçi ve tarihçidir. Visoko Saraybosna’da doğduğu düşünülmektedir.

1481 – 1512 Sultan II. Beyazıd döneminde Endurun da eğitim görüp, daha sonra matematik eğitmeni olarak öğrenciler yetiştirmiştir. Sai’den şiir üzerine dersler almıştır. Türk tarihinin en ünlü Hattatlarından olan Nasuh, Nesir yazıda değişikler yapmış ve Divani yazı türünün en önde gelen temsilcilerinden olmuştur.

Türk Dünyasına Katkıları

Matrakçı Nasuh’un Seyitgazi Minyatürü(1533-1536)

Geometri ve matematik alanında ki engin bilgisi ile uzunluk ölçülerini gösteren cetveller yapmıştır. Endurunda okutulan Napier kitabı ile Modern matematik konusunda insanlara ve geleceğe önemli katkılarda bulunmuştur.Nasuh’un Minyatür Harita tarzı adı verilen evrene yukardan, kuş bakışı gibi bakarak, sonradan karşıdan düz açı ile bakıyormuş gibi resmetme özelliği bulunmaktaydı. Resimlerinde kuş, tavşan gibi insan figürleri olurdu. Fakat asla insanlar seçilmezdi. Binalar ise tek tek seçilebilirdi.

Tarih alanında da eğitimi olan Matrakçı Nasuh bu alanda da pek çok kitap yazmıştır. Hatta kitaplarının bir tanesi olan Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn  şuan İstanbul üniversitesi Nadir eserler kütüphanesinde tek nüsha olarak bulunmaktadır.

Nasuh yine Kanuni Sultan Süleyman zamanda, Barboras Hayrettin Paşa ile Fransa da I. Françoise destek seferine katılmıştır. Bizzat Kanuni Sultan Süleyman tarafından görevlendirilen Matrakçı Nasuh bu seferde de gördüğü her şeyi çizmiştir.Zamanın Kütüphane Daire Başkanı olan Figen Cihanve ekibi, hazırlamış oldukları bir proje çalışmasıyla bu eserin dijitalleşmesini sağlayarak Eylül 2012’de internet üzerinden görülebilir hale getirmiştir. Bu kitapta Kanuni Sultan Süleyman’ın İran seferi anlatılmaktadır. Seferler dönemin padişahları ile birlikte giden Matrakçı Nasuh, sefer esnasında yaşanan her olayı kaleme alarak tarihe ışık tutmuştur. Sefer esnasında yaşanan her olay, yolda ki durumları vs hepsini çizimleri ile bugünlere kadar taşımıştır. Bu çizimler günümüzde şaheser değerindedir.

Matrakçı Nasuh’un Türk tarihinde ki yeri ve önemi saymakla bitmez. Tarihin tozlu raflarında saklanan gizli kahramanlardandır. Matematik, Minyatür sanatı, Tarih bilgisi, Geometri alanında ki yapıtları her alanda kendini geliştirmiş ve günümüze kadar gelen çok önemli yapıtlara imza atmış çok önemli bir şahsiyett


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.