Mekke’nin Fethi


Mekkenin Fethi

Mekkeli putperestler Medine’ye hicret eden Müslümanların güçlenmesinden endişe ediyordu. Bunu engellemek için bir ordu hazırladılar. Yaklaşık bin kişiden oluşan bu orduyla 624 yılında Medine’ye doğru yola çıktılar. Şehre saldırı olacağını haber alan Peygamberimiz de üç yüz kişilik bir orduyla yola çıktı. İki taraf Medine’ye yaklaşık 120 km mesafede bulunan, Bedir mevkinde karşılaştı. Sayıları ve savaş araç-gereçleri oldukça sınırlı olmasına rağmen Müslümanlar, Bedir Savaşı’nın galibi oldular. Bu savaşta birçok ganimet elde ettiler. Bedir’de yaşanan mağlubiyet Mekke’li müşrikleri iyice kızdırdı. Bu yenilginin öcünü almak için hazırlıklar yaptılar. 625 yılında yaklaşık üç bin kişilik bir ordu hazırlayarak Medine’ye doğru yola çıktılar. Bu savaşta Müslümanlar yaklaşık bin kişilik bir ordu oluşturdular.

İki taraf Uhut Dağı eteklerinde karşı karşıya geldi. Peygamberimiz dağın stratejik açıdan önemli bir geçit noktasına elli kişilik bir okçu birliği yerleştirdi. Savaş Müslümanların lehine seyrediyorken bu okçu birliği Hz. Muhammed (s.a.v.)’in talimatına aykırı davranıp yerinden ayrıldı. Bunu fırsat bilen Mekkeli müşriklere mensup bir birlik de Müslümanları kuşattı. Böylece olumlu giden süreç tersine döndü. Peygamber Efendimiz yaralandı. Peygamberimizin yoğun çabası ve uyarıları sonucunda Müslümanlar tekrar toparlandılar. Uhut’tan ayrılan müşriklerin peşine düştüler. Ancak onlara yetişemediler. Müslümanlar bu savaşta, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in emrine uymamanın kendileri için büyük olumsuzluklar doğuracağını görüp Mekkeli müşrikler Uhut Savaşı’ndan cesaret aldılar. Müslümanları tamamen ortadan kaldırmak için fırsat kollamaya başladılar.

Bunun için yaklaşık on bin kişilik bir ordu hazırladılar ve 627 yılında Medine’ye doğru yola çıktılar. Müslümanlar, müşriklere karşı nasıl mücadele edeceklerini tartıştılar. İranlı Selman-ı Farisi’nin önerisiyle şehrin çevresine geniş ve derin hendekler kazdılar. Mekke ordusu şehre geldiğinde bu hendekleri görünce şaşkınlık yaşadı. Medine’yi kuşattılar. Yaklaşık bir ay boyunca şehri kuşatma altında tuttular.

Bu sürede erzakları iyice azalmış, dirençleri de kırılmıştır. Bir gece aniden çıkan güçlü bir fırtına umutların tüketti. Kuşatmayı sona erdirip şehri terk ettiler. Bu olay İslam tarihinde Hendek Savaşı olarak adlandırılır. Hendek Savaşı’ndan sonra Mekkeli müşrikler bir daha Medine’ye saldırı düzenleyemediler.

Mekke’nin Fethi ’ne açılan kapı: Hudeybiye

Hz. Muhammed (s.a.v.), beraberindeki yaklaşık 1500 kadar Müslümanla 628 yılında Kâbe’yi ziyaret etmek amacıyla Mekke’ye doğru yola çıktı. Ancak Mekke’liler, Müslümanları şehre almak istemedi. Hz. Muhammed (s.a.v.), amaçlarının sadece Kâbeiyi ziyaret etmek olduğunu bildirdi. Taraflar arasında yapılan görüşmeler sonucunda Hudeybiye Barış Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmanın şartları uyarınca; Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ashabı o yıl Mekke’yi ziyaret etmeyecek, sonraki yıl şehre üç günlük bir ziyaret yapacaktı.

• Mekke’lilerden biri Medine’ye sığınırsa iade edilecek, ancak Medineli bir Müslüman Mekke’li müşriklere sığınırsa geri gönderilmeyecekti.

• Taraflar birbiriyle on yıl savaş yapmayacaktı. Müslümanların aleyhine gibi görünen Hudeybiye Barış Antlaşması bir süre sonra Mekke’liler tarafından bozuldu. Çünkü müşrikler antlaşmanın şartlarına aykırı davrandılar. Peygamberimiz tarafından yapılan uyarıları da dikkate almadılar. Bunun üzerine Allah’ın yüce elçisi on bin kişilik bir ordu hazırlayıp Mekke’ye doğru yola çıktı. Birkaç küçük direniş dışında herhangi bir çatışma olmadan Mekke’yi fethetti. 630 yılında gerçekleşen bu fetihle şehir tamamen Müslümanların hakimiyetine girdi. Sevgili Peygamberimiz Mekke’de genel af ilan etti. Yıllarca kendisine, diğer Müslümanlara eziyet eden, baskı uygulayan Mekkeli müşrikleri bağışladı.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.