Meleklerin Görevleri ve Özellikleri Nelerdir?


Melek nedir?

Melekler, Müslümanlık inanışına göre Allah tarafından yaratılmış ve cinsiyetleri olmayan görünmez varlıklardır. İnanışa göre melekler sadece Allah’a itaat ederler. Melekler dünya yaşantısında madden bir forma sahip olmadıkları için algılanamazlar ama İslam dininde bir çok kez meleklerden bahsedilmiş ve onlara inanılması gerektiği belirtilmiştir.

Meleklerin özellikleri nelerdir?

Melekler ruhani varlıklardır.

Meleklerin nurdan yaratıldıkları söylenmektedir.

Melekler kadın ya da erkek gibi cinsiyetlere sahip değildirler.

Melekler gözle görülemezler.

Meleklerin yeme-içme ya da evlenme gibi ihtiyaçları yoktur.

Melekler çok kısa zamanda istedikleri yerlere çok kısa sürede gidebilirler.

Dinlenmeye ihtiyaçları olmadığı gibi uyumaya da ihtiyaçları yoktur.

Melekler Allah-u Teala’nın izin verdiği şartlarda çeşitli formlara girebilirler.

Meleklerin kanatlara sahip olduğu rivayet edilir.

Melekler de bizler gibi gelecek hakkında bir bilgiye sahip değildirler.

Melekler hiç bir şekilde günah işlemezler.

Meleklerin bütün vakitlerini iyilik yapmak için harcadıkları söylenmektedir.

Meleklerin tam olarak sayıları bilinmese de çok fazla oldukları rivayet edilmektedir.

Meleklerin görevleri nelerdir?

Özel durumlar için görevlendirilen meleklerin ekstradan görevleri olmasının yanında genel olarak meleklerin yapması gerekenler şu şekildedir;

Allah’ı sürekli övmek ve yüceltmek

Tüm insanlığın Müslümanlık yoluna girmesi için dua etmek

Allah’ın peygamber olarak seçtiği özel kişilere vahiy teslim etmek

Peygamberlere özel olarak güç ve hayır duası etmek

Peygamberlere ve Allah’ın kullarına zor zamanlarında yardım etmek, iyilikleri için dua etmek

İnsanları her koşulda kollayıp korumak

İnsanların doğum ve ölüm anında görev almak

İnsanların yaptıkları bütün tavır ve davranışları kaydetmek

İlahi cezalar söz konusu olduğunda cezaların yerine getirilmesi için görev almak

Bunların dışında Allah-u Teala tarafından görevlendirilen bazı melekler vardır. O  4 büyük meleğin ve diğer meleklerin isimleri ve görevleri ise şunlar;

Cebrail: Peygamberlere vahiy getirmekle yükümlüdür.

Mikail: Dünyadaki doğa olaylarını yönetmekle yükümlüdür.

İsrafil: Kıyamet günü geldiğinde sur borusuna İsrafil üfleyecek ve kıyametin geldiğini tüm insanlığa o bildirecektir.

Azrail: İnsanların ölüm vakti geldiğinde onların ruhunu teslim almakla yükümlüdür.

Kiramen Katibin(Hafaza melekleri): İnsanların sağ ve sol omzunda bulundukları rivayet edilirler. Sağ omuzdaki kişinin ömrü boyunca işlediği sevapları, sol omuzdaki ise kişinin ömrü boyunca işlediği günahları yazmakla yükümlüdür. Rivayete göre sağ omzumuzdaki melek sevaplarımızı hemen yazsa da sol omzumuzdaki melek günahlarımızı yazmak için bir müddet tövbe etmemizi beklermiş. Etmiyorsak günah hanemize o süreden sonra yaptıklarımızı işlermiş.

Münker ve Nekir: Ölümümüzden sonra ahirette bizi sorguya çekmekle yükümlüdürler.

Hamele-i Arş: Yeryüzünü bir yük gibi taşımakla yükümlüdürler.

Zebani: Cehennemde görev almakla yükümlüdür.

Huri ve Rıdvan: Cennette görev almakla yükümlüdür.

Hazin: Cennet ve cehenneme bekçilik etmekle yükümlüdür.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.