Menhirler ve Dolmenler Nedir?


Menhirler ve dolmenler bir veya birkaç taş blokundan oluşan tarihsel anıtlardır.

Dünyanın hemen de her bölgesinden menhirler ve dolmenler vardır. Ama özellkle Kuzeybatı Avrupa’da (Bretagne, İngiltere, İrlanda) çok sayıda bulunur ve bunların, Cilalıtaş Devri’nde Kelt kavimleri tarafından dikiltikleri sanılmaktadır.

Korsika’da Cauria dolmeni. Megalitler bütün Avrupa’da yaygındır. Bunlar arasında pek büyük boyutlarda olanlar rastlanır; bilinen en büyük menhir ise Fransa’da Bretagne’dadır (Locmariaquer’de) ve yüksekliği 20 m’den, ağırlığı 300 tondan fazladır.

Dolmen kelimesi Keltçe olup “Tolmen” – “Taş Masa” anlamına gelmektedir.

Menhirler (Breton dilinde men, taş ve hir, uzun’dan) uzunluğu bazen 10 metreyi bulan, yere dikilmiş iri taş bloklardır. Çoğu zman düz sıralar (Fransa;’da Carnac) veya kromlek oluşturan daireler (Güney İngiltere’de Stonahenge) halinde dizilmiştir. Bazıları sivritilmek veya geometrik motiflerle süslemek üzere kaba-saba yontulmuştur.

Dolmenler (dol, masa, ve men, taştan) dikine iki veya üç taş ü-zerine yerleştirilmiş koskocaman, yatay bir taş bloktur. Bazen yan yana sıkışık olarak yerleştirilir ve üzeri kapalı bir yol meydana getirir.

Pek bilinmeyen kökenler

Arkeologlar menhirlerle dolmenleri genel olarak megalit adı altında toplarlar. Böylece bir megalitik uygarlıktan söz edilir. Bu kadar kocaman (bazen ağırlığı 300 tonu geçer) kaya parçalarının taşınıp dikilmesi için kullanılmış olan ve oldukça ileri teknikleri gerektiren yöntemler bizim için henüz bir sırdır.

Danimarka, İsveç, Norveç, Korsika, Sardinya, Sicilya, İspanya, hatta Asya’da rastanan bu anıtlar, Tarih öncesi zamanların sonunda insan göçlerinin ilerleyişini izlememize yardımcı olur. Bunların, İspanya’da Almeria bölgesinden gelmiş İberler tarafından Avupa’ya getirildiği sanılır.

Ölülere tapmaya bağlanan bu megalitlerin dinsel veya cenazeye ilişkin bir görevi olduğu sanılıyor. Belki de ölülerin anısını yaşatmak için veya mezar olarak dikilmişlerdir. Bazı dolmenlerin altında, ölüyle birlikte gömüldüğü tahmin edilen eşya ve silahlar bulunmuştur. Bazıları da dolmenlerin kurban masalları olarak kullanılması ihtimalini öne sürerler.

 


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.