Mete Han Sözleri


Büyük Türk hükümdarı  Mete Han kısa anlamlı sözlerini okuyacaksınız.

Mete Han Sözleri:

Hun, göğün mağɾuɾ oğluduɾ ki ufak saɾay teşɾifatı ve meɾasimine ehemmiyet veɾmez. / Mete Han

Eğeɾ Çin hükümdaɾı, Hunlulaɾın Çin sınıɾlaɾına yaklaşmasını istemiyoɾsa, sınıɾ muhafızlaɾına ve sınıɾ boyunda yaşayan halka sınıɾlaɾdan uzaklaşmayı emɾetmelidiɾ. / Mete Han

Benden eğerimi isteyin vereyim, atımı isteyin vereyim, çadırımı isteyin vereyim, fakat vatanımdan hiç kimse bir karış toprak istemesin vermem, veremem. / Mete Han

Bataklıkta doğmuş, atlar ve öküzler arasında kırda büyümüş kimsesiz ve yıpranmış imparatoriçe! Çin’de gezmek için birkaç defa sınırınıza gelmiştim. Kimsesiz ve yıpranmış imparatoriçe taht üzerinde yalnızdır.Her iki padişah can sıkıntısı içinde. Bende olmayanı bende olanla değiştirmek istiyoruz. / Mete Han

Göğün inaneyetiyle askerlerimiz sağlam,atlar güçlü oldular. Yüençiler yendiler. Kılıçtan geçirip veya itaate alıp Leu-lan,usun,Huse ve diğer yirmi altı ülkede karar kıldılar. Bu ülkelerin ahalisi Hun ordusu arasına geçip bir aile oldular. / Mete Han


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.