Miladi Takvim Nedir Nasıl Hesaplanır? Miladi Takvimin Kabulü


Miladi Takvim ne zaman başladı ayları ve tarihi hakkında bilgi. Miladi Takvim ay yılımı güneş yılımı? Miladi Takvimin başlangıcı ve kabul edilmesi ile ilgili detaylı bilgiler…

Miladi Takvim günümüzde uluslararası olarak kabul edilen sivil takvimidir ve hıristiyan takvimi yada batı takvimi olarak da bilinir.

12 Düzensiz (Kuralsız) Ay

Miladi takvim bugün dünyada en çok kullanılan takvimdir. Tarihlerin ve saatlerin gösterimi için uluslararası standart olarak kullanılmaktadır.

Güneş takvimi olan miladi takvimde 365 gün 12 düzensiz aya bölünmüştür. Bunlardan 11 tanesi 30 veya 31 günden oluşurken, ikinci ay olan Şubat ayı yalnızca 28 günden oluşur. Fakat yaklaşık her 4 yılda bir şubat ayı 29 gün çeker. Çünkü 4 yılda bir 365 yerine 366 gün yaşanır ve bu ekstra bir günü (ekstra günün yaşandığı yıla artık yıl denilir) karşılamak için şubat ayı 1 gün uzar.

Miladi takvimin günleri 7 günlük haftalara bölünmüştür ve bir yılda 52 yada 53 hafta bulunur. Uluslararası standarda göre haftanın ilk günü pazartesidir. Fakat ABD ve Kanada gibi bazı ülkelerde haftanın ilk günü pazar günüdür.

Hicri ve Rumi Takvimin Yerini Aldı

Miladi takvimden önce İslam dünyasında ay tabanlı hicri takvim kullanılırken, batı dünyasında Rumi takvim kullanılmaktaydı ve açıkça yanlış bir takvimdi. Çünkü dünyanın güneş etrafındaki bir dönüşünü tam olarak karşılayamıyordu.

Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti’nde Güneş Takvimi

1 ocak 1926’ya kadar kuruluşundan beri Hicri takvimi kullanan Osmanlılar bu tarihte Miladi takvime geçmiştir. Bu takvimde bildiğiniz gibi bir gün 24 saatten oluşur ve 12 saat gündüz, 12 saat gece yaşanır.

İttihat ve Terakki partisinin hüküm sürdüğü dönemde 1917 senesinde Takvim-i Garbi ismi altında Miladi takvimi kullanmaya başladık. Bunun nedeni ise gelişen düzene ayak uydurmaktır. Çünkü dünyadaki ülkelerin büyük çoğunluğu bu takvimi kullanmaktaydı.

Yeni takvimle birlikte artık pazar günü resmi tatil oldu. Bununla birlikte, 1935 senesinde cumartesi günü yarım gün tatil şeklinde kabul edildi ve 1974’te cumartesileri tamamen tam gün tatile çevrildi.

Güneşe göre yeniden düzenleme

Rumi takvimin formülü 4 yılda bir olmak üzere 1 günü atlıyordu ve bu nedenle ekinoks ve gündönümü gibi özel günler zamanla birkaç gün kayıyordu.

Miladi takvimle birlikte ilkbahar ekinoksu ve kış gündönümü gibi olayların yeniden düzenlenmesini sağladı.

Yeni Artık Yıl Formülü

Miladi takvim ilk olarak İtalya, Polonya, Portekiz ve İspanya’da kullanıldı.

  • Atlama yıllarını hesaplamak için yeni formül
    1. Bir yıl dörde bölünür;
    2. Eğer bir yıl tam olarak dörde bölünebiliyorsa, demek ki artık yıl değil. Eğer bir yıl tam olarak 100’e bölünebiliyorsa, demek ki bu yıl artık yıl değil.
    3. Eğer bir yıl yukarıdaki iki koşulu sağlıyorsa ve bunlara ek olarak 400’e tam olarak bölünebiliyorsa o zaman bu yıl artık yıldır.
  • Ekim 1582’de 10 gün atıldı.  
  • Paskalya Tarihi’ni hesaplamak için yeni kurallar uygulandı.  

Protestan Ülkeler Şüpheli

İspanya, İtalya ve Portekiz gibi katolik ülkeler bu yeni takvime kolayca adapte oldu. Fakat Avrupa’nın Protestan ülkelerinde bu yeni takvimin kendi hareketlerini susturmak için özel olarak çıkarıldığı korkusu vardı. Örneğin parlamento yeni takvimi tanıttıktan 200 sene sonra ancak İngiltere ve koloni ülkeleri bu takvime geçebildi. 2 Eylül 1752 tarihinde yeni takvimin kabul edilmesiyle birlikte 14 Eylül 1752’ye geçilerek 12 gün atılmış oldu.

Ortodoks ülkeleri eski Roma takvimini çok daha uzun bir süre kullandılar ve onların ulusal kiliseleri hala Papa 13. Gregory’nin bu yeni takvimine uyum sağlayamamış durumda.

Kusursuz bir takvim var mı?

Daha gelişmiş bir yıl hesaplama formülü Miladi takvimi Roma takviminden daha doğru yapıyor. Fakat buna rağmen hala kusursuz bir takvim değil. Tropikal yıl (güneş’in ortalama boylamının 360° arttığı süreçteki zaman aralığı) ile karşılaştırıldığı vakit, her 3236 yılda bir tam bir gün atlamış oluyor. Yani şuan için mükemmel bir takvim yok.

Miladi takvimi kim icat etti?

Miladi takvimi Papa 13. Gregory’den sonra isimlendirilmiş olsa da, aslında Luigi Lilio (ayrıca Aloysius Lilius olarak da bilinen İtalyan bir doktor, astronom ve filozoftu) tarafından dizayn edilen bir takvimin yeniden adapte edilmesiydi. 1510 yılında doğmuş ve 1576 yılında ölmüştü. Yani onun takvimi resmi olarak tanıtılmadan 6 yıl önce göçüp gitmişti.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.