Misak- ı İktisadi’nin Temel İlkeleri Nelerdir?


Özet : Misak-ı iktisadi nedir, misak-ı iktisadi ne zamandır, misak-ı iktisadide alınan kararlar nelerdir, misak-ı iktisadinin temel ilkeleri nelerdir ?

Misak-ı İktisadi Nedir?

Osmanlı Devletinin yıkılmasının ardından,  Mustafa Kemal’in gayretleri ve girişimleri  ile 17 Şubat 1923 tarihinde yurdun ekonomik durumunun ciddi ve planlı olarak ilk kez ele alındığı ve alınan kararlar itibari ile  milli  bir kongre özelliği de taşıyan İzmir İktisat Kongresi toplanmıştır. Bu kongrede vatanımızın ekonomik geleceğinin  planlandığı  kararlar alınmıştır. Alınan bu karalarla Osmanlı devrinde  süren  ekonomik manadaki  yabancı sömürüsünün nasıl ortadan kaldırılacağı ve ülkenin geleceği yönünden  milli bir ekonominin yapılandırılması için nasıl bir yol haritası izlenmesi lazım gerektiği  ile ilgili bazı  hayati kararlar alınmıştır. İşte 17 Şubat 1923′ de gerçekleştirilen İzmir İktisat Kongresinde alınan bu kararlara Misak-ı İktisadi adı verilir .

İzmir İktisat Kongresi’nin toplanmasında milli  kongrenin amaçları ve bu amaçlara erişebilmek için takip edilecek yöntemleri  kararlaştırma fikri etkili olmuştur. Kongrenin Lozan görüşmelerin olduğu bir dönemde  gerçekleştirilmesi  ekonomik gelişmelerin ne kadar önemsendiğinin bir ispatıdır . Kongreye sanayici, çiftçi, tüccar ve işçi kesimlerinin temsilcilerinden 1135 kişi gelmiştir . Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı  bu kongrede alınan kararlar Misak- ı İktisadi yani Ekonomi Andı olarak  anılmıştır.

 

Misak -ı İktisadinin Temel İlkeleri

 

  1. Vatanımızda hammaddesi Türkiye ‘ de yetişen ya da bulunan sanayi kollarının kurulması gerekir .

 

  1. Küçük imalat ve el işçiliği yerine hızla fabrikalar ve büyük işletmelere geçilmelidir .

 

  1. Özel sektörün gücünün yetmediği teşebbüsler devlet tarafından gerçekleştirilmelidir .

 

  1. Bir devlet bankası kurularak özel teşebbüse kredi sağlanmalıdır .

 

  1. Sanayi toplu ve bütün olarak kurularak dış rekabete dayanabilecek hale getirilmelidir .

 

  1. Yabancı tekellerden uzak durulmalıdır .

 

  1. Milli bankalar kurulmalı ve sanayii teşviği sağlanmalıdır .

 

  1. Demiryolu inşaat programlarına alınmalıdır .

 

  1. Çalışanlara amele değil işçi denilmelidir .

 

  1. Çalışanlara sendika hakkı tanımak gerekir .

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.