Mısır Uygarlığı, Mısır Devletinin Kuruluşu


Mısır Uygarlığı Hakkında Her Şey

Mısır, Afrika’nın kuzeydoğusunda yer almaktadır. Nil nehri Mısır’ı yaşamaya uygun bir bölge haline getirmiştir. Mısır’da siyasi örgütlenme başlangıçta nam adı verilen şehir devletleri halinde olmuştur. Kral Menes ile birlikte Tanrı – krallar dönemi başlamıştır. MÖ 525 yılında Persler, MÖ 4. yüzyılda ise Makedonyalı iskender  Mısır’a egemen olmuşlardır.

Mısır Uygarlığının Önemli Özellikleri

Mısır Uygarlığı
 • Mısır’ı yöneten krallara firavun deniyordu. Mısırlılar firavunları Tanrının oğlu ve yeryüzündeki temsilcisi kabul ederlerdi. Firavunlar bu sayede dinsel ve siyasal
  gücü kendilerinde toplamışlardır.
 • Çok Tanrılı bir inanç sistemi olan Mısırlılar arasında dinsel inançlar çok güçlü idi. Bu nedenle devlet yönetimi, sosyal hayat, sanat ve bilimin şekillenmesinde dinin büyük etkisi olmuştur.
 • Mısırlılar ölümden sonraki hayata inanıyorlardı. Bu nedenle cesetleri bozulmaması için mumyaIıyarlardı. Bu durum Mısır’da tıp ve eczacılığın gelişmesini sağlamıştır. Mezarların yapımına büyük özen gösteriyarlardı. Özellikle krallar için mezar olarak yapılan piramitler oldukça sağlam yapılmıştır. Piramitlerin özellikleri Mısırlıların mimarinin yanında
  matematikte de çok ilerlediklerinin bir kanıtıdır.
 • Mısır’da halk çeşitli sınıflara ayrılmıştı. Firavundan sonra en imtiyazlı sınıf vezirler, rahipler ve devlet memurlarıydı. Rahipler, halkın çok dindar olması sayesinde büyük güç sahibi olmuşlardır.
 • Mısır’da hukuk Anadolu ve Mezopotamya’da olduğu kadar gelişmemiştir. Mısır’da hukukun gelişmemesinde firavunların sınırsız yetkilere sahip olmaları ve denetlenememeleri etkili olmuştur.
 • Mısırlılar ilk zamanlar hiyeroglif (resim) yazısını kullanıyorlardı. Bu yazı zamanla gelişerek 24 harflik bir yazıya dönüşmüştür. Bu da Fenike alfabesine öncülük etmiştir. Mısırlılar kağıt olarak papirüs denilen bir bitkiyi kullanıyorlardı.
 • Mısır’da en önemli geçim kaynağı tarımdı. Tarımın düzenli bir şekilde yapılabilmesi de Nil nehrinin rejiminin bilinmesine bağlıydı. Bu yüzden Nil nehrinin taşma zamanının hesaplanabilmesi için yapılan araştırmalar astronominin, Nil nehrinin taşmasıyla arazi sınırlarının belirlenmesi çalışmaları geometrinin, tarımdan alınan vergilerin hesaplanması matematiğin gelişmesinde etkili olmuştur.
 • Ticaret ve madencilikte de gelişen Mısırlılar, Asya ve Afrika ülkeleri ile ticari ilişkiler kurmuşlardır.
 • Astronamide büyük ilerleme kaydeden Mısırlılar, Güneş yılına dayalı takvimi icat etmişlerdir. Mısırlılar bir yılı taşma, ekme ve biçme adlarıyla üç bölüme ayırmışlardır. Bu durum takvimin icat edilmesiyle tarımsal faaliyetlerin düzenlenmesinin amaçIandığını göstermektedir.

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.