Mitoloji Nedir?


Mitoloji ne demektir ve nasıl oluşur? Farklı milletlerin mitolojileri arasındaki benzerlikler ve farklar nelerdir? Kısaca mitoloji hakkında bilgiler sunuyoruz…

mitleri konu alan, doğuşlarını araştıran, anlamlarını inceleyen yorumlayan bilim.

bir ulusla, bir dinle, özellikle Yunan ve Latin uygarlığıyla ilgili mitlerin, söylencelerin tümü.

Mitlerin nasıl ortaya çıktığını araştıran ve ne anlama geldiğini inceleyen bilim dalına mitoloji denir.

Örneğin bir ulus ile yada bir dinle alakalı mitlerin, efsanelerin ve söylencelerin tümüne mitoloji denilmektedir. Mesela Yunan ve Latin uygarlığının mitolojisi en ünlü iki örnektir.

Mitolojinin konusu genellikle tanrılar, doğaüstü varlıklar ve kahramanlardır. Daha çok bir şeyin nasıl ortaya çıktığını yada yaratıldığını anlatırlar.

Mitolojiler insan yaratımıdır yani ilk başlarda sözlü olarak ortaya çıkmış, daha sonraları yazıya geçirilmiş ve ölümsüzleşmiştir. Mitolojik efsanelerin doğru olup olmadığı tartışılmaz. Bunlar insanların anlattığı ve çok eskiden inandıkları gerçek olmayan olaylardır ve genellikle bilim ve teknolojinin gelişmediği çağlarda insanlığın doğa olaylarını ve canlıları anlamak ve açıklamak adına başvurdukları faydalı bir yöntemdir.

Mitolojilerin Oluşum Süreci

Bazılarına göre mitoloji insanların bir zamanlar yaşayıp unuttuğu olaylar bütünüdür. Bazılarına göre de tümüyle insanlığın hayal gücü ve bilinçaltına dayanır. Bazılarına göreyse toplumu sömürmek için dini ve siyasi liderler tarafından oluşturulmuş ve desteklenmiştir.

Bazı Mitolojiler

Sümer mitolojisi, babil mitolojisi, antik Mısır mitolojisi, antik Yunan mitolojisi ve antik Roma mitolojisi en ünlü mitolojiler arasında başı çeker. Bu mitolojilerde tanrılara insani özellikler verilir ve adeta kişileştirilir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.