Mo Yan – Kızıl Darı Tarlaları Kitap Özeti Yorumu Ana Fikri Kahramanları İncelemesi


Nobel ödüllü yazar Mo Yan tarafından 1987 yılında yazılan Kızlı Darı Tarlaları kitabının kısaca özetini, ana düşüncesini, karakterlerini ve analizini sizlerle paylaşıyoruz…

1980’lerin ortasında Çin edebiyatında ortaya çıkan “kökleri arama” hareketinde yazarlar halk kültürüyle yeniden bağlantı kurmaya çalışmıştır. Hareketin adı, Han Shagong’un yazarları yaratıcılığın unutulmuş kaynaklarını aramaya çağırdığı 1985 tarihli “Edebiyatın Kökleri” makalesinden gelir. Bazı yazarlar Çin’in etnik azınlıklarını araştırırken, bazıları da Daoizm ve Konfüçyüsçülükteki özgün değerlere yeniden bakmıştır. Çin yazımı on yıllarca katı bir gerçekçilik diyeti yapmıştır. Halk etkilerine geri dönen “kökleri arayan” yazarlar doğaüstü öğelere de başvurmuştur. Yeni eserler Çinli yazarları on yıllardır ilk defa Çinli yazarları bir kez daha edebiyat dünyasının dikkatine sunmuştur.

Moderniteyi Yeniden Tanımlamak

Mo Yan

Hareketin en ünlü kitaplarından biri, daha çok Mo Yan (konuşma) mahlasıyla tanınan Guan Moye’nin 1955 yılında yazdığı Kızıl Darı Tarlaları, adını rengiyle canlılığı, kan dökmeyi ve dengeyi simgeleyen ender bir ekinden alır. Çin’in kuzeybatısındaki kırsal Shandong eyaletinde geçen roma, 1923’ten 1976’ya kadar Japon işgali, Komünist Devrim ve Kültür Devriminin dehşetini yaşayan bir ailenin öyküsünü anlatır. Kızıl Darı Tarlaları, gerçek bir “kökleri arama” romanı olarak mitsel ve folklorik öğeler içerir ve gerçekçi geleneğe eşlik eden kronolojik yapılardan kopuşu Çin edebi modernizmine yeni bir enerji katmıştır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.