Mohaç Savaşı Nedir? Nedenleri Sonuçları Nelerdir?


Mohaç Savaşı, Macaristan’da Osmanlı ordusuyla Macar ordusu arasında olmuştur (1526). Macarlar, durumu elverişli buldukça Türk topraklarına saldırıyorlar, Balkan milletlerini Osmanlılara karşı kışkırtıyorlardı. Belgrad Un 1521’de alınmasından sonra Türklerle Macarların arası daha çok açıldı.

Türk akıncıları, Macaristan içlerine kadar akınlar yapıyorlardı. Macar kralı II. Layoş, Alman imparatoru Şarlken’e (Charles-Quint, V. Karl) güveniyordu. Karısı, Şarlken’in ve kardeşi Avusturya hükümdarı Ferdinand’ın kız kardeşi idi. Kendi kız kardeşi de Ferdinand’la evlenmişti. Bu sırada Fransa kralı I. François, Şarlken’le yaptığı savaşta yenilgiye uğramış ve tutsak düşmüştü.

I. François’in annesi ve bir süre sonra da kralın kendisi, Kanuni Sultan Süleyman’a elçi ve mektup göndererek yardım istediler. Osmanlı padişahı, Sarlken’nin gücünü kırmak için bu yardım önerisini iyi karşıladı. Eflak ve Boğdan beylikleriyle anlaşan Macarlara savaş açmaya karar verdi. Kanuni, üç yüz top ve büyük bir orduyla yola çıktı. Rumeli beylerbeyinin kuvvetleri de orduya katıldı.

Tuna ırmağı kıyısında bulunan Petervaradin kalesi alındı. Daha başka kaleler Ösek (Eszek) kalesi ele geçirildi. Macarlar da savaşa hazırlandılar. İki ordu Mohaç ovasında karşılaştı. Kanuni hemen bir savaş divanı toplayarak nasıl davranılması gerektiğini görüştü. Bu mecliste sınır komutanlarından Halil Bey, Macar atlılarının zırhlı ve çok güçlü olduklarını belirterek ilk saldırıda geri çekilmeyi ve düşmanı çember içine almayı ileri sürdü. Bu önerisi uygun görüldü ve yeni bir plan hazırlandı. Yeniçeriler geri alındı: ön tarafa toplar yerleştirildi.

29 ağustos sabahı, Macar atlıları, birbirlerine zincirlerle bağlı olarak saldırıya geçtiler. Padişah, savaş elbisesi giymiş ve beyaz bir ata binmişti. Düşman olanca gücüyle ilerliyordu. Öndeki Türk birlikleri, plan gereğince geri çekilerek Macar kuvvetlerini, içeri doğru aldılar ve topların önüne getirdiler.

Bu sırada 300 top ateşe başladı. Bali ve Hüsrev beylerin atlı kuvvetleri, Macar ordusunu yanlardan sarmaya başladılar. Böylece Macar kuvvetleri çember içine alındı. Güç duruma düşen ve karışan Macar ordusunda panik çıktı. Türk ordusu, karşı saldırıya geçerek Macar birliklerini yok etti. Kaçabilenlerin çoğu bataklıkta boğuldu. Kral II. Layoş da boğulanlar arasında idi.

Türk zaferlerinin en büyüklerinden olan Mohaç meydan savaşı iki saat sürmüştür. Türk ordusu 300 bin kişi kadardı; Macar ordusu da 150 binden çoktu. Macar ordusunda Leh, Çek, İtalyan ve İspanyol şövalyeleri de vardı. Türk ordusu, altı gün dinlendikten Sonra Macarların başkenti Budin üzerine yürüdü. Hiç bir yerde karşı koymaya rastlanmadı. Budin teslim oldu. Hıristiyan halk daha önce kaçmış şehirde yalnız Yahudiler kalmıştı.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.