Moskof Seferi


Fazıl Ahmet Paşa ölünce yerine Kara Mustafa Paşa geçti. Sarıkamış kazakları hatmanı olan Doreşenko, Osmanlı himayesinde olan Ukrayna’ya sahip olmuştu. Fakat bu adam efendisini değiştirip Rusların tarafına geçmişti. 1675’de Moskof birliklerine saldırmamış ve Çehrin Kalesinide Ruslara verdi. Bunun üzerine Şeytan İbrahim Paşa serdar tayin edilip Kırım Hanı Selim Giray ile düşman üzerine sevk edildi. Serdar İbrahim Paşa Çehrini kuşatmaya aldı.

Muhasaranın 23.günü Rus birliklerini Kırım Hanın durduramayacağını anlayan İbrahim Paşa çekilmek durumunda kaldı. Bunun üzerine İbrahim Paşa ve Kırım Hanı azlonup yerine Murad Giray Han oldu. doreşenko azlonup yerine Himielnitski geldi. Osmanlı Devleti 11 Nisan 1678 de Rusya’ya harp ilan etti. Sultan Mehmet Kara Mustafa Paşayı Çehrin üzerine gönderdi. Boğ nehri geçildiği zaman Himielnitsk orduya katıldı. Üç konak kala Murad Girayda geldi.

ÇEHRİN KUŞATMASI: Çehrin önüne gelindi ve kuşatma başladı. Kalede çok sayıda yiyecek ve harp malzemesi vardı. Rusların yardıma geleceğini öğrenen Kara Mustafa Paşa Rusları karşılamak üzere hareket etti ve onların yardım etmelerini önledi. Fakat Romodonovski’nin yaptığı hücum ile yatsıya kadar savaştılar. Ancak düşman mağlup edilemeyince durum serdara iletildi. Bunun üzerine harp meclisi yapıldı ve kuşatmanın devamına karar verildi. Rus ordusuda yavaş şekilde ilerlemeyi başarmış ve 50 000 asker ile Osmanlıya top saldırısı yapıyordu. Osmanlı ordusunun durumu çok vahimdi. Bir bozgun felaket olabilirdi. Daha sonra iki lağımın patlaması ile kalenin surları yıkıldı bu fırsatı kaçırmayan Osmanlı askerleri taarruza geçti. 12 Ağustos 1678 de kaleyi ele geçirdiler. Nehir kenarındaki birliklerde kalenin düştüğünü görünce çekildiler Onları Veziriazam ve Murad Giray takip etti durumu fark eden düşman savunmaya geçti düşman savunmada olduğu için bozgun yapılamadı. Çehrin kalesi korunması imkansız olduğundan yıkıldı.

Ancak bu savaş daha bitmemişti Rusların faaliyetlerinin devam ettiği öğrenildi bunun üzerine bizzat Sultan Mehmet sefere çıktı. Rus çarı Osmanlı ordusunun kendi üzerine geldiğini öğrenince Murad Giray aracılığı ile barış teklifinde bulundu. Kırım Bahçesaray’da imzalanan anlaşma 20 sene sürdü.

KAYNAK: AHMET ŞİMŞİRGİL, Kayı6, 5.baskı, Nisan2016


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.