Moskova Antlaşması Önemi


Moskova Antlaşması nedenleri, Moskova Antlaşması sebep ve sonuçları nelerdir, Moskova Antlaşması maddeleri hakkında bilgi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi hükumeti ile Rusya arasında imzalanan barış antlaş­ması (16 Mart 1921). TBMM’nin açılışını (23 Nisan 1920) izleyen günlerde Meclis Başkanı Mustafa Kemal 1917’de devrim yaparak yönetimde etkin olan Lenin’e mek­tup yazarak yabancı emperyalizmine karşı birlikte mücadele önerdi.

 

SSCB dışişleri bakanı da bu mektuba cevap verdi Bu mektupla SSCB Ankara hükümetini tanı­mış oldu. 11 Mayıs 1920’de Bekir Sami (Kunduh) başkanlığında bir heyet Mosko­va hareket ederek para ve silah yardımı sağlamak istedi.

 

Bu arada 3 Haziran’da Moskova Misak-ı Milliyi tanıdığını duyur­du. Başlayan müzakereler bir antlaşmay­la sonuclandıysa da iyi ilişkiler kurulmuş oldu. 1. İnönü Zaferi (1921) SSCB ile Mos­kova da bir dostluk antlaşmasının imzalan­masını sağladı (16 Mart 1921).

16 madde ve 3 ekten oluşan antlaşmaya göre, SSCB hükümeti, TBMM’nin tanımadığı antlaşma­ları tanımayacaktır; Böylece TBMM’nin ta­nımadığı Sevr’i SSCB’de tanımamış oldu-SSCB Misak-ı Millide belirtilen sınırları ta­nıyacak. Bu antlaşmadan önce Rusya ile yapılan tüm antlaşmalar sonuçlarıyla bir­likte hükümsüz sayılacaklardır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.