Muğla Hakkında Bilgiler, Muğla’da Gezilecek Yerler


Çevresinde ilk çağlara ait yerleşmemerkezleri bulunan Muğa bir Karya kentidir. İlk adı Mabella’dır. İran, Makedonya, Bergama, Roma ve Bizans dönemlerini yaşayarak 1080 yılında Selçuklu Türklerinin hakimiyetine girmiştir. Bzans çağında Alinde adıyla anılan bu şehrmiz, Selçuklu kumandanlarından Muğul beyin burayı fethetmesiyle “Muğul İli” adını almıştır. Daha sonra da bu isim Muğla şekline dönüşmüştür. 1390 yılında Osmanlı topraklarına katılan bu kentimiz 1920*1921yılları arasında italyanların işgaline uğramıştır. 1923 yılında da il haline gelmiştir.

Muğla müdafaaya elverişli sahildeki turistik kasabalara giden yolları kontorlünde bulunduran bir yerde kurulmuştur. Şehrin ticari merkezi, eskiMuğla ile Aydın şosesi boyunca gelişen yeni Muğla’nın temas alanında bulunurç. Evelce çıkmaz sokak sonunda yer alan Muğla, Antalya-İzmir sahil yolununh açılmasıyla nispeten gelişme gösterene bir şehirdi.

Muğla’da ziyaret edilecek yerler

Bodrum

bodrum

Kendi adını taşıyan yarımadanın güneyinde yer alır. Bir Karya şehridir. Şehrin 9 km batısındaki Musgebi köyünde yapılan kazılarda M.Ö 1200 yıllarına ait Miken mezarlar yeleşmenin çok eski olduğu gösteriri. Bodruma ilk gelen Karlardır. Karlar zamanında Bodrum’da Zifiria ve Salmakis adlı mahalleerden oluşmaktadydı. Zifiria mahallesi bugün müze olarak kullanılan Senpetrum kalesinin bulunduğu yerdir. Bu tarihten sonra da Karyalıların hükümdarlığı devam etmiştir. Daha sonra çeşitli medeniyetlerin hakim olduğu Bodrum, 1521 yılında Kanuni devrinde Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Bodrum’un eski adı Halikarnasos’dur Karya’lar döneminde kurulmuştur. Ünlü Kalesi Rodos Şövalyelerince onarılmıştır. Dünyaın 7 harikasından biri olan Mozole burada bulunur. Bodrumun Sualtı Eserleri Müzesi, kalesi içinde bulunur.

Antik kalıntılar

Tapınaklar (Aris, Zeus, Apollon), Mausoleum adlı dünyanın 7. harikası adlı mezar, Göktepe tiyatroru, Salmakis kale ve çeşmesi, Zifira ve Sen PEtrol kaleleri, Kale Müzesidir.

Türk eserleri ise

Merkez Tepecik Camii
Merkez Tepecik Camii

Mustafa Paşa Tepeceik, Adliye Camileri ile Yeniköy, Türk kuyusu, Umurca Mescitleridir.

Türbeler

Saldırcak Horosanı, Kubbeli, Mustafa Paşa, Dedeler, Koyunbaba’dır.

Çeşmeler

Kadıkale iskele, Kadıkale Limanı’dır. 3. Selimin yaptırdığı Tersane de ünlüdür

Datça

Kendi adını taşıyan yarımada üzerinde kurulmuştur. Datça çevresinde yer alan e eski antik kent Knidos şehridir.

Fethiye

fethiye ölü deniz
fethiye ölü deniz

M.Ö. IV. yy’da KArya satrabı tarafından fethedilen Fethiye ve çevresi Likya’nın zengin eserleri ile doludur.

bu dönemin antik yerleşmeleri; Aktaş(Gagai), Minare (Pınara), Üzümlü antik kenti, Keçiler köyü kaya oymacılığı, Minare Pınarı’dır Ayrıca Osmanlı dönemine ait çok sayıda medrese, cami, kervansaray bulunur.

Köyceğiz

Yerleşme tarihi M.Ö. 3000 yıllarına dayanır. BAşlıca antik kent Dalyan (Caunos) dir. Kaunos, Karyanın başlıca limanlarından biridir. Başlıca Türk eserleri, cami, tübe ve kervansaraylardır.

Marmaris

Doğal güzelliğinin yanısıra antik Phiscus, Fiskos şehrinin kalıntılarıyla çok syıda turist çekmektedir. Diğer eserler ise Osmanlı eseridir. Bunlar; Marmaris Kalesi, Tashan, Köprü ve Han’dır.

Milas

Antik Mylosa (Melos, Milosa, Melosa) kentinin yerinde kurulmuştur. Milli ilah Zeus’un mabedi Milas’da olduğundan Karya’nın dini lideri durumundaydı. Bizans egemenliğini yaşyan Milas Menteşe oğulları beyliğinin başkenti olmuştur.

Milastaki antik kalıntılar; Zeus Osogoa, Zeus Labrondos, Zeus Karios tapınakları, Baltalı karpı ve sur kemerleri, tiyatro, Gümüş kesen Mermer MEzar, Helenistik mezarlar, Selimiye Roma Kalesi, Selimiye Mezarlrı, Söğüt Oyuk Kalesi’dir.

Türk eserleri; Hacı İlyas CAmi, ulucami, Gök (Firuz Paşa), Belen, Hasır Camileri ile Meccit, han ve hamamlardır.

Kuren (İasos)

Iasos Antik Kenti, büyük surlar, lahit mezarlar, su kemerleri…

Eski bir ada olan bu yer, bir yarımada üzerinde Roma dönemine ait kalıntılar bulunur. Ayrıca LAbranda ve Ören’de antik Roman kalıntıları bulunur. Kapkın(Heraclia), Ayaklı (Euromus), Turgut (Lagina), Eskihisar (Stratoniceia), öenml antik kentleridir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.