Mustafa Kemal Atatürk Sözleri


Mustafa Kemal Atatürk (19 Mayıs1881, Selanik – 10 Kasım 1938, İstanbul), Türk Kurtuluş Savaşı’nın askeri ve siyasi lideri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve 1923’ten 1938’e dek görev yapmış ilk Cumhurbaşkanı, Türk Ordusu Mareşali ve daha öncesinde bir Osmanlı paşası.

Mustafa Kemal Atatürk
Mustafa Kemal Atatürk

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün birbirinden anlamlı, ders veren ve iyi idrak etmemiz gereken muhteşem sözleri.

 • Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz.
 • Hiç bir millet yoktur ki, ahlâk esaslarına dayanmadan ilerlesin.
 • Hiç bir millet yoktur ki, ahlâk esaslarına dayanmadan ilerlesin.
 • Biliriz ki, Allah dünya üzerinde yarattığı bu kadar nimetleri, bu kadar güzellikleri insanlar istifade etsin, varlık içinde yaşasınlar diye yaratmıştır. Ve âzami derecede faydalanabilmek için de, bugün kâinattan esirgediği zekâyı, aklı insanlara vermiştir.
 • Kadının en büyük vazifesi analıktır. İlk terbiye verilen yer ana kucağı olduğu düşünülürse bu görevin önemi gerektiği gibi anlaşılır.
 • Aydınlarımız içinde çok iyi düşünenler vardır. Fakat genellikle şu hatamız vardır ki, araştırma ve çalışmamıza zemin olarak çok vakit kendi memleketimizi, kendi tarihimizi, kendi geleneklerimizi, kendi özelliklerimizi ve ihtiyaçlarımızı almalıyız. Aydınlarımız belki bütün dünyayı, bütün diğer milletleri tanır, ama kendimizi bilmeyiz.
 • Memleketimizin zulmen uğradığı tahribatı imar ve senelerden beri türlü türlü engeller altında baskı uygulanan ekonomi hayatımızın meşru gelişimini temin ve fen ve irfan içinde çalışkan bir hayata kavuşturmak barış şartlarımızdır.
 • Milletimiz, tek bir vücut gibi gösterdiği birlik ve gayret sayesinde başarıya ulaşmıştır.
 • Biz cahil dediğimiz vakit, mutlaka mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğim ilim, hakikatı bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okuma bilmeyenlerden de hakikatı gören hakiki âlimler çıkar.
 • Bütün dünya bilsin ki, benim için yandaşlık vardır ; Cumhuriyet yandaşlığı, düşünsel ve toplumsal devrim yandaşlığı. Bu noktada yeni Türkiye topluluğunda, bir bireyi bunun dışında düşünmek istemiyorum.
 • Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azamî derecede istifade etmek zorunludur.
 • Ben diktatör değilim. Benim kuvvetim olduğunu söylüyorlar ; evet bu doğrudur. Benim arzu edip de yapamayacağım hiçbir şey yoktur. Çünkü, ben zoraki ve insafsızca hareket etmek bilmem. Bence diktatör, diğerlerini iradesine boyun eğdirendir. Ben, kalpleri kırarak değil, kalpleri kazanarak hükmetmek isterim.
 • Her sarıklıyı hoca sanmayın, hoca olmak sarıkla değil, dimağladır.
 • Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküş vardır. Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası Hürriyet’tir.
 • Komünizm toplumsal bir meseledir. Memleketimizin hali, memleketimizin toplumsal
  şartları, dinî ve millBugün vatanımızla bir millî kudret varsa o cereyan, felâketlerden ders alan milletin kalb ve dimağından doğmuşturî ananelerinin kuvveti Rusya’daki komünizmin bizce tatbikine müsait olmadığı kanaatini doğrular bir mahiyettedir.
 • Efendiler, medeniyet yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, iktisadi hayatta ilim ve fen sahasında başarılı olmak için tek olgunlaşma ve ilerleme yolu budur.
 • Bugün vatanımızla bir millî kudret varsa o cereyan, felâketlerden ders alan milletin kalb ve dimağından doğmuştur.
 • Hükümetin en verimli ve en mühim vazifesi milli eğitimle ilgili işlerdir. Bu işlerde başarılı olabilmek için öyle bir program takip etmeye mecburuz ki, o program milletimizin bugünkü haliyle, sosyal, hayati ihtiyacıyla muhitin şartları ve asrın icaplarıyla tamamen orantılı ve uygun olsun. Bunun için büyük fakat hayali ve çapraşık düşüncelerden tamamen vazgeçerek hakikate kuvvetle bakmak ve elle temas etmek lazımdır.
 • Osmanlı devleti ne yazık ki ölmüştür. Babıâli hükûmeti ne yazık ki ölmüştür; affedersiniz, hata ettim! Ne yazık ki demeyecektim, iyi ki ölmüştür. Çünkü onlar ölmeseydi milleti öldüreceklerdi.
 • Türk milletinin yürümekte olduğu ilerleme ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale, pozitif ilimdir.
 • Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.
 • Bilelim ki, milli benliğini bilmeyen milletler, başka milletlere yem olurlar.
 • Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için yeterlidir.
 • Dünyanın her tarafından öğretmenler insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurlarıdır.
 • Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk Milletine canımı vereceğim.
 • Basın milletin müşterek sesidir. Başlı başına bir kuvvet, bir okul ve bir öncüdür.
 • Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküş vardır. Her ilerleyişin ve kurtuluşun anası hürriyettir.
 • Biz kimsenin düşmanı değiliz. Yalnız insanlığın düşmanı olanların düşmanıyız.
 • Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.
 • Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.
 • Memleket mutlaka modern medeniyeti ve yeni olacaktır.Bizim için bu hayat davasıdır.
 • Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdikleri seçkin çocukların yardımıyla meydana gelir.
 • Dünyada herşeyi için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir, fendir.
 • Savaş zaruri ve hayati olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir.
 • Egemenlik verilmez, alınır.
 • Türk kuvvet ve zekasının yenmediği ve yenemeyeceği güçlük yoktur.
 • Benim hayatta yegane fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir.
 • Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsunuz ve hissediyorsanız bu yeterlidir.
 • Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya devam edeceğiz.
 • Toplumdaki başarısızlığın sebebi, kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ihmal ve kusurdan doğmaktadır.
 • Biz barış istiyoruz dediğimiz zaman tam bağımsızlık dediğimizi herkesin anlaması gerekir.
 • Öğretmen, yıllar sonra ödülünü alır.
 • Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.
 • Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneği kazanmamıştır.
 • Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!
 • Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.
 • Asıl önemli olan ve memleketi temelinden yıkan, halkını esir ede içerdeki cephenin suskunluğudur.
 • Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.

 


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.