Napolyon Bonapart Sözleri


Napolyon Bonapart, Fransız asker, devlet adamı. Birinci Napolyon olarak 1804’den 1814’e kadar Fransa İmparatoru.

 • Büyüklükte ben Fatih Sultan Mehmet’in çırağı bile olamam, çünkü ben, kılıçla zapt ettiğim yerleri henüz hayattayken geri vermiş bir bedbahtım. Fatih ise fethettiği yerleri nesilden nesle intikal ettirmenin sırrına ermiş bir bahtiyardır.
 • Tarih, herkesin inandığı bir masaldır.
 • Bir resim bin kelimeye bedeldir.
 • Yeryüzünde yalnız bir devlet olsaydı, başkenti İstanbul olurdu.
 • “İmkansız”, yalnızca aptalların sözlüğünde olan bir sözcüktür.
 • İnsanları zaaflarını kullanarak yönetmek, erdemlerini kullanarak yönetmekten daha kolaydır.
 • Din, fakirlerin zenginleri katletmesini önlemek içindir.
 • Bir hırsız vardır ki insanın en değerli şeylerini çaldığı halde kanun ona dokunmaz: Zaman.
 • Yenilmekten korkanın hezimeti garantidir.
 • İnsan, haklarından ziyade menfaatleri için azimle dövüşür.
 • Korkmanız gereken sizinle aynı fikirde olmayanlar değildir. Asıl, sizinle aynı fikirde olmadığı halde bunu söyleyecek cesareti olmayanlardan korkun.
 • Hayatta başarılı olmak istiyorsanız her türlü sözü verin ama hiçbirini tutmayın.
 • Fırsat olmadan yetenek hiçbir şeydir.
 • Taht, kadife bir kaplı bir sandalyeden başka birşey değildir.
 • İnsanları yücelten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin cesur kadının namuslu olması. Bu iki meziyetin yanında hem erkeği, hem kadını sereflendiren bir meziyet vardir. İcabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar vatanına bağlı olmak. İşte Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip kahramanlardır. Bundan dolayıdır ki Türkler öldürülebilir, lakin mağlup edilemezler.
 • Dünyaya hükmeden şey hayalgücüdür.
 • Önder, ümit sarrafı demektir.
 • Cesaret de aşk gibi ümitle beslenir.
 • İnsanın olgunlaşabilmesi için acılarla yoğrulması gerekir çünkü o acılar hem taş, hem heykeltıraştır.

 


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.